Fødselsforberedelse kan sikkert nytænkes

Ifølge DR er der store forskelle rundt i landet på tilbuddene om fødselsforberedelse, som spænder fra 2,5 til 10 timer. Dette har nedført en øget interesse for privat fødselsforberedelse med et stigende antal private udbydere. Formanden for Jordemoderforeningen mener ikke overraskende, at det offentlige altid bør tilbyde førstegangsfødende en fødselsforberedelse på mindre hold af 8-9 timer inden fødslen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der tilbydes fødsels- og forældreforberedelse til alle, men det behøver ikke være i form af fremmødekurser på mindre hold. Dette her er et godt eksempel på områder, hvor man i regionerne kan tænke nyt. Der er åbenbart store forskelle på tilbuddene om fødselsfo

Screening bør udbydes til privathospitaler

Kvinder er i mere end 140.000 tilfælde blevet indkaldt for sent til screening for brystkræft. De fleste tilfælde er sket i Region Hovedstaden, hvor man i årevis har indkaldt kvinder for sent til mammografi. Dette er IKKE tilfredsstillende. Regionen har fået penge til at varetage opgaven, og det har man åbenlyst ikke magtet. Man kan overveje, om regionen så overhovedet skal have opgaven. Hvis man i stedet sender det i udbud, kan private aktører byde ind på lige fod med regionens enheder, og den bedste og billigste bør have opgaven. "Bedste" betyder, at man både foretager undersøgelserne til tiden og samtidig med høj faglig kvalitet. Dette kan sagtens varetages af andre end regionerne, og ved

Regioner vil have ansættelsesstop for speciallæger

Danske Regioner har besluttet et ansættelsesstop for speciallæger på fire store universitetshospitaler (Rigshospitalet Blegdamsvej/Glostrup, Herlev/Gentofte Hospital, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus). Formålet skulle være at opnå en bedre lægedækning udenfor København, Odense og Århus, og man tænker derfor at ansættelsesstoppet vil tvinge speciallægerne til at søge stillinger udenfor de tre byer. Ordningen evalueres næste gang primo 2019, hvor man vil invitere lægefaglige organisationer til at komme med forslag til andre og bedre redskaber. Speciallægemanglen udenfor de største byer er et alvorligt problem, som skal løses, men grundlæggende er jeg

Tilliden til embedsfolkene i Region Hovedstaden halter

Der har været en del sager, hvor politikerne har følt sig fejl-informeret eller for lidt informeret af embedsmændene i Hovedstadsregionen. Dette er et alvorligt problem, for politikernes væsentligste adgang til informationer inden stillingtagen til politiske spørgsmål er embedsmændenes oplysninger. Søndag 18/2 og mandag d. 19/2 var der i Jyllands-Posten en redegørelse for forløbet af vedtagelsen af budgettet for akuthuset på Bispebjerg Hospital og embedsmændenes forsøg på at skjule vigtige oplysninger for offentligheden. JP's journalister har fulgt denne proces gennem længere tid og tidligere afsløret uregelmæssigheder omkring udbuds- og bedømmelsesprocessen af de konkurrerende forslag. JP'

Letbanen giver uenighed

Interessant afstemning i aftes i regionsrådet (Region Hovedstaden). Vi skulle stemme om staten måtte træde ud af ejerkredsen for den kommende letbane. Konservative og Liberal Alliance var ikke glade for, at statens udtræden øger den økonomiske risiko for kommuner og region, hvorfor vi stemte nej tak. Dvs. vi så helst, at staten bliver i ejerkredsen og derved er med til at bære økonomien, hvis budgettet overskrides undervejs. Stemmetallene var 33 for statens udtræden og 7 imod (LA og K), hvorfor forslaget blev vedtaget. Kun 40 stemmer denne gang, da en ikke nåede frem pga. snevejret, Afstemningen handlede denne gang ikke om for eller imod letbanen, men udelukkende om ejerkredsen i anlægsperio

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg