Regionerne børe sende mere i udbud, men det skal inkludere uddannelse af personalet

Generel kan regionerne spare 10-15% af udgifterne ved at sende flere opgaver i udbud, og mængden af udbud fra regioner til private aktører er ifølge Dansk Industri for lille. Der er dog betydelig større beløb at spare end de 10-15%, hvis vi ser på sundhedsydelser som f.eks. operationer o.lign. Og lad mig nu lige understrege igen igen: Dette er ikke en spare-øvelse, fordi regionerne har et fast budget og kan ikke udskrive skatter. Det betyder, at hvad der spares på ét område, kan anvendes indenfor andre områder i sundhedsvæsenet. De sparede penge går ikke retur til staten og kommunerne, og de kan ikke anvendes på andet end sundhedsvæsenet, da der er vandtætte skodder mellem f.eks. sundhedsvæs

Sygehusene har verdensrekord i antal læger

Det har været fremme, anført af Kommunernes Landsforening, at der er for mange sygehuslæger og for få praktiserende læger. Man har derfor foreslået et ansættelsesstop på sygehusene og et øget fokus på praksissektoren. Hvis vi reducerer antallet af læger på sygehusene uden at ændre på arbejdsopgaverne, så vil der være behandlinger, som vi ikke længere kan udføre på sygehusene. Derfor kan man kun reducere antallet af læger på sygehusene, hvis man fjerner konkrete arbejdsopgaver fra de nuværende sygehusansatte læger. Patienterne får et større og større behandlingsbehov i takt med at de bliver ældre og præsenterer sig med flere sygdomme, og samtidig har befolkningen et stigende ønske om behandli

Skal det være gratis at gå til tandlægen?

Hov hov, der er jo ikke noget, der er gratis. Nej, skatteyderne betaler, men skal det sidestilles med at gå til egen læge, hvor udgiften er skate-finansieret? Man kan sagtens stille spørgsmålstegn ved, om man skal betale for at gå til tandlægen i dagens Danmark. Vi har valgt, at det skal være gratis at få lægehjælp både i almen praksis og på sygehusene, men hos tandlægerne er der delvis egenbetaling. Den øvrige del af udgiften hos tandlægen dækkes af skattemidler administreret af regionen. Ud fra en ren medicinsk synsvinkel er der afgjort sygdomme i mundhulen, som kunne sidestilles med sygdomme andre steder i kroppen, når man vurderer rimeligheden i at patienten/borgeren selv skal betale, el

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg