Overhead af forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionen har nu afsluttet deres undersøgelse af forvaltning af forskningsmidler på hospitalerne. Her har man bl.a. taget sig af spørgsmålet om beregning af overhead for såkaldt ”rekvireret forskning” (også kaldet ”forskning for andre”), på regionens hospitaler. Man har beregnet, at de indirekte omkostninger ligger på 16-19%, og derfor har alle danske regioner nu besluttet at opkræve et overhead på 18%, når regionerne forsker for andre. Dette træder i kraft 1. januar 2018 for alle nye kontrakter. Det er dog vigtigt at skelne skarpt mellem rekvireret forskning og regionens egen forskning. Ved rekvireret forskning eller forskning for andre handler det om en ekstern virksomhed, der ønsker

Det er tid nu til 1813 version 2.0

Der har været talrige negative omtaler i medierne om 1813, og langt det meste har fokuseret på problemstillingen ved, at sygeplejersker og andre ikke-lægeligt uddannede har varetaget den primære telefonkontakt med patienterne. Et andet væsentligt problem har været, at de få læger som sidder bag frontlinjen, og hvor sygeplejerskerne kan konferere ved tvivlstilfælde, har haft meget varierende lægelig uddannelse efter embedseksamen. I konstitueringsaftalen for det nye Regionsråd i Region Hovedstaden har man besluttet at indlede forhandlinger med de praktiserende læger om en øget involvering i 1813. Der er planlagt en tværpolitisk forhandlingsdelegation fra Regionsrådet, men der er ikke rigtig s

Hvorfor er det gået så galt med Sundhedsplatformen?

Der er nok ikke et entydigt svar på dette spørgsmål, men en af de vigtigste problemstillinger er, at man ikke har foretaget såkaldte ”arbejdsgangs-analyser” inden beslutningen om at indkøbe og igangsætte Sundhedsplatformen i Østdanmark. En detaljeret arbejdsgangs-analyse ville kunne klarlægge tidsforbruget hos de forskellige personalegrupper i varetagelsen af patientens gang igennem systemet. Inden Sundhedsplatformen anvendte en speciallæge en vis mængde tid i ambulatoriet til den enkelte patient, og dette tidsforbrug er nu i Østdanmark markant forøget efter indførelse af Sundhedsplatformen. Den væsentligste årsag er, at arbejdsopgaver, som tidligere lå hos sekretærgruppen nu ligger hos læge

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg