Sygehusene har verdensrekord i antal læger

Det har nyligt været fremme, anført af Kommunernes Landsforening, at der er for mange sygehuslæger og for få praktiserende læger. Man har derfor foreslået et ansættelsesstop på sygehusene og et øget fokus på praksissektoren. Jeg har dog svært ved at følge denne tankegang fuldstændigt, idet der ved en sådan model oplagt vil være udækkede lægelige opgaver på sygehuse, og hvad skal vi så stille op med dette? Er der sygehusbehandlinger, som vi ikke skal varetage længere? Man kan kun reducere antallet af læger på sygehusene, hvis man fjerner konkrete arbejdsopgaver fra de nuværende sygehusansatte læger. Patienterne får et større og større behandlingsbehov i takt med at de bliver ældre og præsente

Hvornår skal det offentlige inddrage private aktører?

Der er næppe tvivl om, at Liberal Alliance har som en af sine mærkesager, at det offentlige i større udstrækning skal samarbejde med private aktører, hvor det giver mening. Det vil typisk være i form af udbud af offentlige opgaver, så private firmaer kan byde på dem og derved ind imellem overtage nogle af de traditionelt offentlige serviceopgaver i kommuner, regioner og stat. Det er dog vigtigt at slå fast, at et udbud til private aktører kun kan komme på tale, hvis det giver mening for borgerne. Det vil sige, at de private aktører skal give en billigere løsning med samme serviceniveau, eller være til samme pris, men med et bedre serviceniveau. Dette princip bør gælde indenfor alle udbud, og

Udredningsretten halter i Hovedstaden

Der er fortsat problemer med at overholde patienternes ret til udredning i Region Hovedstaden. Specielt indenfor børne- og unge-psykiatrien er situationen problematisk. I sidste kvartal af 2017 blev kun 47% af patienterne udredt indenfor garantiperioden i Region Hovedstaden. Dette er selvfølgelig på ingen måde tilfredsstillende og kræver en massiv indsats. Det er muligt, at en del af forklaringen skal findes i brug af Sundhedsplatformen, som specielt i psykiatrien er en stor udfordring pga. at lægerne selv skal skrive journalnotaterne. Der har dog også været en øget tilgang af patienter (13% flere i 2017 end i 2016), men alt i alt er det absolut et fokusområde i den kommende tid. Indenfor so

Store problemer med Region Hovedstadens akuttelefon 1813 - et dødsfald kunne være undgået

En ung mand med livet foran sig døde nytårsnat 2016/2017 af meningitis, og en ekspert-gennemgang har vurderet, at han kunne have været i live ved korrekt behandling i tide. Den bagvedliggende årsag er organisationen af Region Hovedstadens akuttelefon 1813. Når jeg læser historien på dr.dk, og efterfølgende den tilhørende afgørelse i Patienterstatningen og den såkaldte "kerneårsagsanalyse" udført af Region Hovedstaden, så bliver jeg rigtig ked af det. Ked af det på min arbejdsgivers vegne (jeg er ansat i regionen, dog ikke hos 1813), ked af det på min lægestands vegne, og oprigtigt ked af det som menneske. Det er helt igennem en forfærdelig historie. Skrækkeligt. Ja, skrækkeligt, fordi det

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg