top of page

23.12.19: Blog-indlæg på 180grader.dk om klimaforandringerne, og hvordan vi kan tackle dem

Klimaforandringerne kan blive et business-even tyr for Danmark, hvis vi tænker os om. Vi skal være foregangsland herhjemme - ikke for at dette i sig selv gør noget særligt ved klimaet, men på denne måde kan vi vise vejen for andre, og vi kan "øve os" til at finde de bedste løsninger. Samtidig skal vi satse hårdt på forskning i nye energikilder og ikke mindst i en effektiv lagring af energien, så vi kan bruge vindenergi på vindstille dage og solenergi, selvom det er overskyet. Kun på denne måde kan det betale sig for de store syndere at gå fra de beskidte energikilder til de rene.

20.12.19: Debatindlæg i Jyllandsposten om liberalisme i sundhedsvæsenet

Man skal være meget varsom med at indføre liberale tilstande i vores sundhedsvæsen. Ordspillet "Lidt men godt" er rammende for en fornuftig strategi. Ellers bliver patienterne taberne på den lange bane.

05.12.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om rygepolitik

Cigaret-priserne stiger med den nye finanslov, men vi skal tænke bredere end dette. Øgede priser vil få unge til at stoppe (eller undlade at starte), men vi skal også flytte forbruget fra skadelige til mindre skadelige produkter for dem, der ikke vil eller kan stoppe med at ryge.

06.11.19: Interview i BT om min udmeldelse af Liberal Alliance

Efter længe og grundig overvejelse har jeg besluttet at melde mig ud af Liberal Alliance. Jeg er indtil videre løsgænger i Regionsrådet, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.

18.10.19: Blog-indlæg på 180grader.dk om prisen på cigaretter

Prisen på cigaretter bør stige til mindst 60 kroner pakken. Bevares, det er en indblanding fra staten i den personlige frihed, men sundheden kommer først, når det handler om at begrænse de unges rygning. Hvis vi hæver prisen til 60 kroner vil mange unge ikke starte med at ryge, og det kan jeg kun gå ind for som læge og politiker. Dette område er et klassisk liberalt dilemma, hvor jeg i denne undtagelse går ind for en prisstigning, idet mit lægeløfte trods alt går forud for en politisk grundholdning.

24.09.19: Debatindlæg i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen om roterende ledelse på kliniske hospitalsafdelinger

Der er store problemer med at rekruttere lægelige leder til de store kliniske afdelinger på vores hospitaler. En væsentlig årsag er formentlig, at det er en svær og stor beslutning at træde ud af det kliniske arbejde for en længere årrække. En løsning kan derfor være roterende ledelse, hvor man kun træder ud af klinikken i f.eks. 1 eller 2 år, og herefter afløses af en af de andre i et fast defineret ledelsesteam.

12.09.19: Blog-indlæg på 180grader.dk om det kommunale udligningssystem

Det kommunale udligningssystem er efterhånden så kompliceret, at der dukker urimeligheder op. reglerne er kryptiske og det giver undettiden uretfærdigheder. Systemet trænger til en fuldstændig oprydning eller oplægning, så det bliver nemt og ligetil at gennemskue, og så de fattigste kommuner reelt får fra de rigeste, og ikke som nu, hvor der er en række uheldige skævvridninger indbygget i systemet.

07.09.19: Debatindlæg i Jyllandsposten om kommunikation på Københavns Universitet

Et institut på Københavns Universitet har bedt deres undervisere om at undgå at bruge "han" og "hun", når de tiltaler de studerende. Årsagen er, at man ikke vil støde personer med en uafklaret kønsopfattelse eller med en kønsopfattelse, som afviger fra det genetiske køn. Og her siger jeg altså bare stop. Det er for meget dette her.

26.06.19: Debatindlæg i Jyllandsposten om brystundersøgelser for kræft i privat versus offentligt regi

Der er store problemer med ventetider på screeningsundersøgelser for brystkræft. Dette foregår i offentligt regi, og ansvaret ligger hos regionerne. Screeningsundersøgelser vil være et oplagt område for private aktører at byde ind på, og man vil sandsynligvis kunne gøre det billigere og overholde ventetidsgarantierne. Så hvorfor sendes det ikke i udbud? Kan der være en politisk dagsorden?

28.05.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om mere frihed i sundhedsvæsenet

Hvis vi giver mere frihed til patienter, personale og sygehuse, så kan det frisætte et stort potentiale. 

21.05.19: Debatindlæg i Amagerbladet om socialdemokraternes skræmmekampagne om lukning af Amager Hospital

Socialdemokraterne kører en skræmmekampagne om lukning af Amager Hospital, og dette er helt misvisende. Dette har jeg skrevet lidt om i Amagerbladet.

01.05.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om forskningsbudgetter på sygehusene

Universitetssygehuse har forpligtelse til at forske, men alligevevel har de ikke et veldefineret forskningsbudget. Region Syddanmark er nu gået foran og kræver, at 3% af driftsbudgettet skal anvendes til forskning. Det vil vi også gerne i Region Hovedstaden. Mon der kan samles flertal for det?

11.04.19: Debatindlæg i Altinget om optagelseskriterier til universiteterne

Hvis vi krampagtigt fastholder, at langt de fleste studerende på universiteterne skal optages i kvote 1, så vil vi risikere at gå glip af fremtidens genier. Systemet bør derfor laves om.

10.04.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om kunstig intelligens hos 1813

1813 har afprøvet kunstig intelligens til at forbedre diagnostik af truende hjertestop og fandt positive resultater. I mediernes dækning af historien har man dog glemt i farten at fortælle, at det hjalp, hvis det var en sygeplejerske, der sad ved vagttelefonen. Hvad hvis vi gik tilbage til det gamle system med alment praktiserende læger i stedet for sygeplejersker? De er trods alt uddannede til det.

08.04.19: Debatindlæg i Berlingske om kvindekvoter

Hvis jeg var kvinde, ville jeg hellere vælges på baggrund af mine meritter.

26.03.19: Debatindlæg i Dagens Medicin om løsninger for sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet omtales for at være inde i en dødsspiral, men vi kan sagtens nå at vende udviklingen. Der skal sættes ind på flere fronter samtidig. Det har jeg skrevet lidt om i dette debatindlæg i Dagens Medicin.

28.02.19: Kronik i Information om manglen på danske Nobelpriser

Vi skal turde satse på eliten, hvis vi skal kunne få flere Nobelpriser til Danmark. Det vil kræve et andet syn på tingene på de danske universiteter, men det er ikke for sent.

19.02.19: Debatindlæg i Kristeligt Dagblad om skæbnen for regionerne med den kommende sundhedsreform

Regionerne ser ud til at forsvinde som politisk niveau i den kommende sundhedsreform. Man bør i denne forbindelse også huske at slanke eller fjerne den tilhørende administration. Derved kan der tilvejebringes betydelige midler til at styrke patientbehandlingen, dvs. flytte penge fra kolde til varme hænder. Der er store muligheder i Sundhedsreformen, og det bør vi udnytte maksimalt.

05.02.19: Debatindlæg i Frederiksborgs Amts Avis om uenighed i V og SF om Sundhedsplatformen

Venstre og SF i Folketinget ser ud til at være imod Sundhedsplatformen, men det er ikke tilfældet i Region Hovedstaden, hvor de to partier har underskrevet en kærlighedserklæring om, at de vil beholde Sundhedsplatformen. Dette var et krav fra Socialdemokratiet for at kunne være med i budgetforliget for 2019. Men falder det hele nu fra hinanden, når V og SF på Christiansborg melder så klart ud?

05.02.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om uenighed i Venstre og SF om Sundhedsplatformen

Venstre og SF i Folketinget ser ud til at være imod Sundhedsplatformen, men det er ikke tilfældet i Region Hovedstaden, hvor de to partier har underskrevet en kærlighedserklæring om, at de vil beholde Sundhedsplatformen. Dette var et krav fra Socialdemokratiet for at kunne være med i budgetforliget for 2019. Men falder det hele nu fra hinanden, når V og SF på Christiansborg melder så klart ud?

30.01.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om regionernes forskningspolitik

Alle afdelinger bør have et defineret forskningsbudget. Ellers stopper al udvikling, og det er patienterne ikke tjent med.

29.01.19: Debatindlæg i Berlingske Tidende om Sundhedsreformen

Sundhedsreformen er til debat, og meget tyder på, at det er en freragende idé at rydde op i de mange dårlige sager i regionerne med etablering af en helt ny struktur.

20.01.19: Debatindlæg i Ørestad Avis om regionernes fremtid (fortid)

Det er rationelt at nedlægge regionerne i Danmark. Det vil kunne frigøre milliarder, som kan gå til patientbehandling i stedet.

Please reload

bottom of page