top of page

Her finder du mine indlæg fra aviser og andre medier - de nyeste øverst 

Tryk på årstallet for at se publicerede debatindlæg for det pågældende år

30.05.20: Debatindlæg i Frederiksbroig Amts Avis om forliget om den kommunale udligning

Venstre og Socialdemokratiet i Folketinget har indgået et forlig om den kommunale udligning, og det betyder samtidig, at Region Hovedstaden mister 40 millioner kroner. Konservative blev slet ikke inviteret med til forhandlingerne. 

19.05.20: Debatindlæg i Dagens Medicin om genindførelse af behandlingsgarantien

Det vil være komplet umuligt at håndtere de milliard-store udgifter til corona-beredskabet og samtidig behandle patienter for andre sygdomme med vores nuværende budget. Det er simpelt hen ikke en mulighed. Derfor skal der ekstra penge til fra statens side til regionerne. 

18.05.20: Debatindlæg på denoffentlige.dk om ændringer i sundhedsvæsenet

Epidemien har medført en lang række ændringer i sundhedsvæsenet, men nok vigtigst den måde vi tænker og arbejder på. Alt synes i øjeblikket muligt med meget kort varsel, og denne kampånd er opløftende. Meget omstilles til digitale løsninger i stedet for fremmøde, og patienten er vinderen i denne omstilling.

11.05.20: Debatindlæg i Berlingske om web-undervisning

Her i coroina-krisen har vi omstillet en masse undervisning til at foregå online i stedet for ved fremmøde. Dette har mange fordele og må for de klassiske forelæsningers vedkommende meget gerne fortsætte efter krisen.

27.04.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om Regeringens manglende opfyldelse af valgløfter

Socialdemokratiet havde før valget en masse valgløfter, og nu er der næste gået et år uden at de er blevet opfyldt. Regeringen blev reddet af gonggongen med corona pandemien, men nu er det snart tid til at gøre noget ved de mange valgløfter.

17.04.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om ernæring til patienter

Ret simpelt kan man reducere dødeligheden for indlagte patienter - og mindske behovet for intensiv behandling. Man skal simpelthen sikre bedre ernæring for de indlagte.

08.04.20: Debatindlæg i Berlingske om coronakrisen og flokimmunitet

Der er mange skriverier selv fra prominente personer, om at vi skal have smittet mange flere her i første bølge for at få flokimmunitet. Men husk, at det vil medføre mange dødsfald. Det er derfor bedre at trække kurven ud, indtil vi får en effektiv vaccine.

29.03.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om behandling af corona-infektion

Der foregår massiv forskning i øjeblikket om behandling af corona-infektion. Dette giver naturligt nogle etiske dilemmaer, når man har at gøre med kritisk syge patienter, hvor der ikke er nogen kendt behandling. Skal vi så ikke bare give dem, hvad vi tror vil virke? Eller skal vi undersøge det korrekt, så det kan komme potentielt flere patienter til gavn?

20.03.20: Debatindlæg i Jyllandsposten om sprogbrug, når man omtaler patienter

Man taler meget om stigmatisering i disse år, og vi skal ikke glemme dette, selvom hverdagen for mange af os i øjeblikket er fyldt op med konkret arbejde omkring denne epidemi.

28.02.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om dokumentation på sygehusene

Kravene til dokumentation på sygehusene er stukket helt af. Vi skal foretage så mange registreringer hele tiden, at der går værdifuld tid fra patienterne. Det må laves om.

17.02.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om Sundhedsplatformen

Gad vide, hvor meget der skal til for at regionspolitikerne kommer til fornuft og får etableret en afviklingsplan for Sundhedsplatformen. Det er klart vist, at splatformen er til fare for patienterne, giver dårligt arbejdsmiljø og koster en formue i årlig drift. Og hertil skal så lægges, at den faglige udvikling hæmmes gevaldigt i hverdagen. Jeg kan simpelt hen ikke få øje på nogen vindere i dette her. Overhovedet ikke. Taberne er patienterne, personalet og skatteborgerne. Hvor er fornuften henne? Hvis ikke regionspolitikerne snart kommer til fornuft, kan Christiansborg så snart hjælpe os? For regionerne magter det åbenbart ikke.

23.01.20: Interview i BT om bemanding af 1813 i juledagene

Bemandingen af 1813 i juledagene var langt under det planlagte. Det er et ledelsessvigt hos 1813 og skal selvfølgelig bringes i orden, så det ikke gentager sig. Vi kan ikke have så lange ventetider, som det aktuelt var tilfældet, og det er jo ikke første gang.

03.01.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om 30 dages behandlingsgaranti

Af mange grunde er det fornuftigt at bevare 30 dages behandlingsgaranti for ikke-livstruende sygdomme. Læs om de forskellige overvejelser i dette debat-indlæg.

23.12.19: Blog-indlæg på 180grader.dk om klimaforandringerne, og hvordan vi kan tackle dem

Klimaforandringerne kan blive et business-even tyr for Danmark, hvis vi tænker os om. Vi skal være foregangsland herhjemme - ikke for at dette i sig selv gør noget særligt ved klimaet, men på denne måde kan vi vise vejen for andre, og vi kan "øve os" til at finde de bedste løsninger. Samtidig skal vi satse hårdt på forskning i nye energikilder og ikke mindst i en effektiv lagring af energien, så vi kan bruge vindenergi på vindstille dage og solenergi, selvom det er overskyet. Kun på denne måde kan det betale sig for de store syndere at gå fra de beskidte energikilder til de rene.

20.12.19: Debatindlæg i Jyllandsposten om liberalisme i sundhedsvæsenet

Man skal være meget varsom med at indføre liberale tilstande i vores sundhedsvæsen. Ordspillet "Lidt men godt" er rammende for en fornuftig strategi. Ellers bliver patienterne taberne på den lange bane.

05.12.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om rygepolitik

Cigaret-priserne stiger med den nye finanslov, men vi skal tænke bredere end dette. Øgede priser vil få unge til at stoppe (eller undlade at starte), men vi skal også flytte forbruget fra skadelige til mindre skadelige produkter for dem, der ikke vil eller kan stoppe med at ryge.

06.11.19: Interview i BT om min udmeldelse af Liberal Alliance

Efter længe og grundig overvejelse har jeg besluttet at melde mig ud af Liberal Alliance. Jeg er indtil videre løsgænger i Regionsrådet, og så må vi se, hvad fremtiden bringer.

18.10.19: Blog-indlæg på 180grader.dk om prisen på cigaretter

Prisen på cigaretter bør stige til mindst 60 kroner pakken. Bevares, det er en indblanding fra staten i den personlige frihed, men sundheden kommer først, når det handler om at begrænse de unges rygning. Hvis vi hæver prisen til 60 kroner vil mange unge ikke starte med at ryge, og det kan jeg kun gå ind for som læge og politiker. Dette område er et klassisk liberalt dilemma, hvor jeg i denne undtagelse går ind for en prisstigning, idet mit lægeløfte trods alt går forud for en politisk grundholdning.

24.09.19: Debatindlæg i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen om roterende ledelse på kliniske hospitalsafdelinger

Der er store problemer med at rekruttere lægelige leder til de store kliniske afdelinger på vores hospitaler. En væsentlig årsag er formentlig, at det er en svær og stor beslutning at træde ud af det kliniske arbejde for en længere årrække. En løsning kan derfor være roterende ledelse, hvor man kun træder ud af klinikken i f.eks. 1 eller 2 år, og herefter afløses af en af de andre i et fast defineret ledelsesteam.

12.09.19: Blog-indlæg på 180grader.dk om det kommunale udligningssystem

Det kommunale udligningssystem er efterhånden så kompliceret, at der dukker urimeligheder op. reglerne er kryptiske og det giver undettiden uretfærdigheder. Systemet trænger til en fuldstændig oprydning eller oplægning, så det bliver nemt og ligetil at gennemskue, og så de fattigste kommuner reelt får fra de rigeste, og ikke som nu, hvor der er en række uheldige skævvridninger indbygget i systemet.

07.09.19: Debatindlæg i Jyllandsposten om kommunikation på Københavns Universitet

Et institut på Københavns Universitet har bedt deres undervisere om at undgå at bruge "han" og "hun", når de tiltaler de studerende. Årsagen er, at man ikke vil støde personer med en uafklaret kønsopfattelse eller med en kønsopfattelse, som afviger fra det genetiske køn. Og her siger jeg altså bare stop. Det er for meget dette her.

26.06.19: Debatindlæg i Jyllandsposten om brystundersøgelser for kræft i privat versus offentligt regi

Der er store problemer med ventetider på screeningsundersøgelser for brystkræft. Dette foregår i offentligt regi, og ansvaret ligger hos regionerne. Screeningsundersøgelser vil være et oplagt område for private aktører at byde ind på, og man vil sandsynligvis kunne gøre det billigere og overholde ventetidsgarantierne. Så hvorfor sendes det ikke i udbud? Kan der være en politisk dagsorden?

28.05.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om mere frihed i sundhedsvæsenet

Hvis vi giver mere frihed til patienter, personale og sygehuse, så kan det frisætte et stort potentiale. 

21.05.19: Debatindlæg i Amagerbladet om socialdemokraternes skræmmekampagne om lukning af Amager Hospital

Socialdemokraterne kører en skræmmekampagne om lukning af Amager Hospital, og dette er helt misvisende. Dette har jeg skrevet lidt om i Amagerbladet.

01.05.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om forskningsbudgetter på sygehusene

Universitetssygehuse har forpligtelse til at forske, men alligevevel har de ikke et veldefineret forskningsbudget. Region Syddanmark er nu gået foran og kræver, at 3% af driftsbudgettet skal anvendes til forskning. Det vil vi også gerne i Region Hovedstaden. Mon der kan samles flertal for det?

11.04.19: Debatindlæg i Altinget om optagelseskriterier til universiteterne

Hvis vi krampagtigt fastholder, at langt de fleste studerende på universiteterne skal optages i kvote 1, så vil vi risikere at gå glip af fremtidens genier. Systemet bør derfor laves om.

10.04.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om kunstig intelligens hos 1813

1813 har afprøvet kunstig intelligens til at forbedre diagnostik af truende hjertestop og fandt positive resultater. I mediernes dækning af historien har man dog glemt i farten at fortælle, at det hjalp, hvis det var en sygeplejerske, der sad ved vagttelefonen. Hvad hvis vi gik tilbage til det gamle system med alment praktiserende læger i stedet for sygeplejersker? De er trods alt uddannede til det.

08.04.19: Debatindlæg i Berlingske om kvindekvoter

Hvis jeg var kvinde, ville jeg hellere vælges på baggrund af mine meritter.

26.03.19: Debatindlæg i Dagens Medicin om løsninger for sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet omtales for at være inde i en dødsspiral, men vi kan sagtens nå at vende udviklingen. Der skal sættes ind på flere fronter samtidig. Det har jeg skrevet lidt om i dette debatindlæg i Dagens Medicin.

28.02.19: Kronik i Information om manglen på danske Nobelpriser

Vi skal turde satse på eliten, hvis vi skal kunne få flere Nobelpriser til Danmark. Det vil kræve et andet syn på tingene på de danske universiteter, men det er ikke for sent.

19.02.19: Debatindlæg i Kristeligt Dagblad om skæbnen for regionerne med den kommende sundhedsreform

Regionerne ser ud til at forsvinde som politisk niveau i den kommende sundhedsreform. Man bør i denne forbindelse også huske at slanke eller fjerne den tilhørende administration. Derved kan der tilvejebringes betydelige midler til at styrke patientbehandlingen, dvs. flytte penge fra kolde til varme hænder. Der er store muligheder i Sundhedsreformen, og det bør vi udnytte maksimalt.

05.02.19: Debatindlæg i Frederiksborgs Amts Avis om uenighed i V og SF om Sundhedsplatformen

Venstre og SF i Folketinget ser ud til at være imod Sundhedsplatformen, men det er ikke tilfældet i Region Hovedstaden, hvor de to partier har underskrevet en kærlighedserklæring om, at de vil beholde Sundhedsplatformen. Dette var et krav fra Socialdemokratiet for at kunne være med i budgetforliget for 2019. Men falder det hele nu fra hinanden, når V og SF på Christiansborg melder så klart ud?

05.02.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om uenighed i Venstre og SF om Sundhedsplatformen

Venstre og SF i Folketinget ser ud til at være imod Sundhedsplatformen, men det er ikke tilfældet i Region Hovedstaden, hvor de to partier har underskrevet en kærlighedserklæring om, at de vil beholde Sundhedsplatformen. Dette var et krav fra Socialdemokratiet for at kunne være med i budgetforliget for 2019. Men falder det hele nu fra hinanden, når V og SF på Christiansborg melder så klart ud?

30.01.19: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om regionernes forskningspolitik

Alle afdelinger bør have et defineret forskningsbudget. Ellers stopper al udvikling, og det er patienterne ikke tjent med.

29.01.19: Debatindlæg i Berlingske Tidende om Sundhedsreformen

Sundhedsreformen er til debat, og meget tyder på, at det er en freragende idé at rydde op i de mange dårlige sager i regionerne med etablering af en helt ny struktur.

20.01.19: Debatindlæg i Ørestad Avis om regionernes fremtid (fortid)

Det er rationelt at nedlægge regionerne i Danmark. Det vil kunne frigøre milliarder, som kan gå til patientbehandling i stedet.

21.12.18: Interview i IT Watch om Sundhedsplatformen

Der er gennemført en tilfredshedsmåling hos samtlige brugere i Region Hovedstaden, og 15.000 brugere har svaret. Resultaterne er særdeles bekymrende.

19.11.18: Debatindlæg i Berlingske Tidende om frygtkultur og Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen har skabt en frygtkultur i Region Hovedstaden. Dette er meget ubehageligt og en følge af dårlig ledelse.

28.10.18: Debatindlæg i Dagens Medicin om tjenestepligt i almen praksis

I socialdemokratiets sundhedsudspil indgår tjenestepligt for yngre læger i almen praksis. Dette er jeg imod. I debatindlægget gives en række forslag til løsning uden tjenestepligt.

23.10.18: Debatindlæg i Altinget om arrogant anmeldelse af bog om sundhedsvæsenet

Jes Olesen har begået en klog bog om sundehdsvæsenets udvikling gennem de sidste 30 år. Han påpeger en lang række problemer og en lang række løsninger. Kan anbefales.

15.10.18: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om regionernes fremtid (fortid)

Regionernes dage er talte, så det er nu, vi skal igangsætte en egentlig afviklingsplan, så et nyt system bliver så godt som muligt.

08.10.18: Debatindlæg i Frederiksborgs Amts Avis om reginernes fremtid (fortid)

Regionerne bør nedlægges, da de er dyre i drift, og da tingene kan gøres bedre. Regionerne har været effektive indtil nu, men det er tid til at se fremad og omstrukturere for at opnå de næste forbedringer for patienterne.

16.09.18: Blogindlæg i BT om regionernes fremtid (eller fortid)

Regionerne har udviklet sig til et administrativt monster, og den eneste løsning må være en markant omstrukturering.

31.08.18: Kronik i Weekendavisen om Sundhedsplatformen

Vi er bekymrede for patienterne, vi er bekymrede for personalet, og vi er bekymrede for økonomien.

28.08.18: Debatindlæg i Det Grønne Område (lokalavis for Lyngby-Taarbæk) om ledelsen i Region Hovedstaden

Ledelsen i Region Hovedstaden kunne trænge til et service-eftersyn.

23.08.18: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om ledelsen i Region Hovedstaden

Der er plads til forbedring i ledelsen i Region Hovedstaden.

22.08.18: Debatindlæg i Frederiksborgs Amts Avis om de afviste optioner fra Region Syddanmark

Mon Regionsrådsformanden var informeret om, at koncernledelsen i Region Hovedstaden afviste en gratis option fra Region Syddanmark på et nyt EPJ system? Siden debatindlægget har hun svaret, at hun ikke var informeret. Dette underbygger, at Region Hovedstaden er et teknokrati.

15.08.18: Debatindlæg i Nørrebro-Nordvest Bladet om bycykler

Svar til bestyrelsesformanden for By- og Pendlercykelfonden Niels E. Bjerrum.

14.08.18: Debatindlæg i Frederiksbergbladet om bycykler

Svar til bestyrelsesformanden for By- og Pendlercykelfonden Niels E. Bjerrum.

08.08.18: Debatindlæg i Valby Bladet Kgs. Enghave om bycykler

Bycykler bør kunne drives uden kommunalt tilskud.

06.08.18: Debatindlæg i Dagens Medicin om ledelseskrisen i Region Hovedstaden

Der er begået fatale fejl igen og igen i koncernledelsen i Region Hovedstaden, og vi har mistet tilliden til koncernledelsen.

01.08.18: Debatindlæg i Nørrebro-Nordvest Bladet om bycykler

Bycykler som koncept er en fremragende idé, men en kommune bør ikke drive privat virksomhed.

31.07.18: Debatindlæg i Vanløsebladet om bycykler

Bycykler som koncept er en fremragende idé, men en kommune bør ikke drive privat virksomhed.

31.07.18: Debatindlæg i Frederiksbergbladet om bycykler

Bycykler som koncept er en fremragende idé, men en kommune bør ikke drive privat virksomhed.

27.07.18: Debatindlæg i Berlingske Tidende om patientjournaler

Journalen er et arbejdsredskab for de fagprofessionelle, og det er afgørende, at man her kan kommunikere internt i et højt specialiseret fagsprog. Dette er klart til patientens bedste, men fritager selvfølgelig ikke personalet fra at forklare patienten, hvad det betyder.

21.06.18: Citeret på forsiden af Politiken om Sundhedsplatformen

Læger klar til at skrotte IT-system. Interview til forsiden af Politiken.

15.05.18: Debatindlæg i Berlingske Tidende om robotkirurgi

Robotkirurgi har potentiale til helt specielle kirurgiske indgreb men ikke til en generel udbredelse. Prisen er for høj.

24.04.18: Debatindlæg i Jyllandposten om Sundhedsplatformen

En af de væsentligste grunde til, at det er gået galt med Sundhedsplatformen er, at man har undladt at gennemføre arbejdsgangs-analyser, inden man tog beslutningen at købe programmet. 

21.04.18: Artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen om afledte effekter af det nye speciale i Akutmedicin

Når det nye speciale i Akutmedicin får fodfæste i de nye store akutmodtagelser, vil det få massive afledte effekter på de andre kliniske specialer og på beregning af pleje-normeringerne på de stationære kliniske afdelinger.

02.04.18: Kronik i Berlingske Tidende om magten i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden styres i for høj grad af embedsfolk i stedet for af de folkevalgte politikere.

21.03.18: Debatindlæg i Altinget om en mulig løsning på manglen på læger i primærsektoren

Man kan rimelig hurtigt flytte læger fra hospitalerne til primærsektoren ved at ansæte hjælpepersonle til hospitalslægerne. Lægerne på hospitalerne udfører alt for mange ikke-lægelige opgaver, som bedre og billigere kan udføres af f.eks. lægesekretærer. Derved kan frigøres en mængde læger.

13.03.18: Debatindlæg i Det Grønne Område (lokalavis for Lyngby-Taarbæk) om Letbanen

Staten ønsker at træde ud af ejerkredsen for den københavnske letbane, og dette øger den økonomiske risiko for region og kommuner. Dette diskuterer jeg i debatindlægget og argumenterer for, hvorfor Liberal Alliance valgte at stemme imod statens udtræden.

28.02.18: Debatindlæg i Berlingske Tidende om mammacancer screening

Region Hovedstaden har åbenlyst ikke magtet opgaven at screene kvinder for brystkræft til tiden. Derfor bør opgaven sendes i udbud, så private aktører også kan byde på det.

27.02.18: Debatindlæg i Altinget om fastfrysning af antal speciallæger på 4 universitetshospitaler

Tvang kan ikke løse speciallægemanglen udenfor de store byer. Vi skal hellere sørge for, at lægerne laver læge-arbejde, for det vil kunne løse problemet.

25.02.18: Debatindlæg i Jyllandposten om en spirende tilidskrise mellem politikere og administrationen i Regon Hovedstaden

Der har desværre været en del sager i Region Hovedstaden, hvor politikerne ikke er blevet informeret sufficient af embedsfolkene.

03.01.18: Debatindlæg i Ugeskrift for Læger om behandlingsstedsregisteret

Behandlingsstedsregisteret er en ommer. Fungerer ikke efter hensigten.

02.01.18: Debatindlæg i Dagens Medicin om respekt for de ansatte

Det er tid nu til at vise tillid og arbejde tæt sammen, og det opnår man ikke ved at tale ned til de ansatte.

25.08.17: Debatindlæg i Dagens Medicin om pjækkebøder til patienterne

Vi skal ikke have en ordning med bøder til patienterne for at udeblive fra aftaler på sygehuset. Patienterne er de svageste, og der kan være mange årsager (bl.a. sygdom), til at man ikke kommer som aftalt. Der er mange andre håndtag at skrue på for at nedsætte antallet af udeblivelser.

18.11.17: Kronik i Berlingske Tidende om Verdens bedste sundhedsvæsen

Ja, hvor blev verdensklassen af.

15.11.17: Interview i MOK (ugeblad for medicinstuderende på Københavns Universitet)

Diskussion af visionerne for sundhedsvæsenet i Danmark.

13.11.17: Debatindlæg i Jyllandsposten om, hvordan vi kan få mere patientbehandling for pengene

Flere forslag til hvordan vi kan få mere patientbehandling for pengene.

27.10.17: Kronik i Weekendavisen om de dysfunktionelle regioner

Regionerne fungerer ikke altid efter hensigten.

18.10.17: Debatindlæg i Berlingske Tidende om 1813

Lægerne skal tilbage i front på hovedstadens akuttelefon 1813.

16.10.17: Debatindlæg i Helsingør Dagblad om Sundhedsplatformen

Vor tids største IT-katastrofe.

14.10.17: Debatindlæg i Frederiksborgs Amts Avis (sn.dk) om 1813

Nu må tiden være til, at man gør op med den tidligere beslutning og får indført et nyt system.

13.10.17: Debatindlæg i Dagens Medicin om 1813

Vi skal have de alment praktiserende læger tilbage til akuttelefonen i Region Hovedstaden, så patienten møder en erfaren almen-læge i telefonen hver gang.

05.10.17: Debatindlæg i Dagens Medicin om medicinske forsøg i Danmark

Vi skal have flere medicinske forsøg til Danmark. Der er forskellige metoder til at tiltrække de store forsøg fra udlandet.

23.08.17: Kommentar i Berlingske Tidende om Sundhedsplatformen

En af de største fejltagelser nogensinde i vores sundhedsvæsen.

10.08.17: Debatindlæg i Berlingske Tidende om retssikkerhed og datasikkerhed

Vi skal fastholde vores grundlovssikrede ret til privatliv.

Please reload

bottom of page