top of page

JACOB ROSENBERG 

Professor, overlæge, dr.med.
Valgt til regionsrådet i Region Hovedstaden for perioden 2017-2021

I mit daglige virke er jeg ansat på Herlev/Gentofte Hospital og København Universitet. Jeg har arbejdet hele mit liv på hospitaler i Københavns-området, først i Københavns Sundhedsvæsen, siden i Hovedstadens sygehusfællesskab, og de sidste ca. 10 år under navnet Region Hovedstaden. Jeg var i et par år ledende overlæge for en stor klinisk afdeling, så jeg kender ledelses-systemet i Region Hovedstaden indefra. Jeg har haft forskellige tillidshverv undervejs, bl.a. 13 år som redaktør af Ugeskrift for Læger.

Privat er jeg gift på 27. år, og vi har fire børn. Vi har hele vores voksenliv boet på Frederiksberg, nu i det fjerde hus i kommunen. Vi har undervejs flyttet til mere plads i takt med at vi fik råd og behov, og for nylig så til et mindre hus, da pladsbehovet blev mindre. 

Send gerne feedback
(jeg ved godt, at videoen er uden lyd)

Succes! Beskeden er ankommet.

bottom of page