top of page

21.12.18: Interview i IT Watch om Sundhedsplatformen

Der er gennemført en tilfredshedsmåling hos samtlige brugere i Region Hovedstaden, og 15.000 brugere har svaret. Resultaterne er særdeles bekymrende.

19.11.18: Debatindlæg i Berlingske Tidende om frygtkultur og Sundhedsplatformen

Sundhedsplatformen har skabt en frygtkultur i Region Hovedstaden. Dette er meget ubehageligt og en følge af dårlig ledelse.

28.10.18: Debatindlæg i Dagens Medicin om tjenestepligt i almen praksis

I socialdemokratiets sundhedsudspil indgår tjenestepligt for yngre læger i almen praksis. Dette er jeg imod. I debatindlægget gives en række forslag til løsning uden tjenestepligt.

23.10.18: Debatindlæg i Altinget om arrogant anmeldelse af bog om sundhedsvæsenet

Jes Olesen har begået en klog bog om sundehdsvæsenets udvikling gennem de sidste 30 år. Han påpeger en lang række problemer og en lang række løsninger. Kan anbefales.

15.10.18: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om regionernes fremtid (fortid)

Regionernes dage er talte, så det er nu, vi skal igangsætte en egentlig afviklingsplan, så et nyt system bliver så godt som muligt.

08.10.18: Debatindlæg i Frederiksborgs Amts Avis om reginernes fremtid (fortid)

Regionerne bør nedlægges, da de er dyre i drift, og da tingene kan gøres bedre. Regionerne har været effektive indtil nu, men det er tid til at se fremad og omstrukturere for at opnå de næste forbedringer for patienterne.

16.09.18: Blogindlæg i BT om regionernes fremtid (eller fortid)

Regionerne har udviklet sig til et administrativt monster, og den eneste løsning må være en markant omstrukturering.

31.08.18: Kronik i Weekendavisen om Sundhedsplatformen

Vi er bekymrede for patienterne, vi er bekymrede for personalet, og vi er bekymrede for økonomien.

28.08.18: Debatindlæg i Det Grønne Område (lokalavis for Lyngby-Taarbæk) om ledelsen i Region Hovedstaden

Ledelsen i Region Hovedstaden kunne trænge til et service-eftersyn.

23.08.18: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om ledelsen i Region Hovedstaden

Der er plads til forbedring i ledelsen i Region Hovedstaden.

22.08.18: Debatindlæg i Frederiksborgs Amts Avis om de afviste optioner fra Region Syddanmark

Mon Regionsrådsformanden var informeret om, at koncernledelsen i Region Hovedstaden afviste en gratis option fra Region Syddanmark på et nyt EPJ system? Siden debatindlægget har hun svaret, at hun ikke var informeret. Dette underbygger, at Region Hovedstaden er et teknokrati.

15.08.18: Debatindlæg i Nørrebro-Nordvest Bladet om bycykler

Svar til bestyrelsesformanden for By- og Pendlercykelfonden Niels E. Bjerrum.

14.08.18: Debatindlæg i Frederiksbergbladet om bycykler

Svar til bestyrelsesformanden for By- og Pendlercykelfonden Niels E. Bjerrum.

08.08.18: Debatindlæg i Valby Bladet Kgs. Enghave om bycykler

Bycykler bør kunne drives uden kommunalt tilskud.

06.08.18: Debatindlæg i Dagens Medicin om ledelseskrisen i Region Hovedstaden

Der er begået fatale fejl igen og igen i koncernledelsen i Region Hovedstaden, og vi har mistet tilliden til koncernledelsen.

01.08.18: Debatindlæg i Nørrebro-Nordvest Bladet om bycykler

Bycykler som koncept er en fremragende idé, men en kommune bør ikke drive privat virksomhed.

31.07.18: Debatindlæg i Vanløsebladet om bycykler

Bycykler som koncept er en fremragende idé, men en kommune bør ikke drive privat virksomhed.

31.07.18: Debatindlæg i Frederiksbergbladet om bycykler

Bycykler som koncept er en fremragende idé, men en kommune bør ikke drive privat virksomhed.

27.07.18: Debatindlæg i Berlingske Tidende om patientjournaler

Journalen er et arbejdsredskab for de fagprofessionelle, og det er afgørende, at man her kan kommunikere internt i et højt specialiseret fagsprog. Dette er klart til patientens bedste, men fritager selvfølgelig ikke personalet fra at forklare patienten, hvad det betyder.

21.06.18: Citeret på forsiden af Politiken om Sundhedsplatformen

Læger klar til at skrotte IT-system. Interview til forsiden af Politiken.

15.05.18: Debatindlæg i Berlingske Tidende om robotkirurgi

Robotkirurgi har potentiale til helt specielle kirurgiske indgreb men ikke til en generel udbredelse. Prisen er for høj.

24.04.18: Debatindlæg i Jyllandposten om Sundhedsplatformen

En af de væsentligste grunde til, at det er gået galt med Sundhedsplatformen er, at man har undladt at gennemføre arbejdsgangs-analyser, inden man tog beslutningen at købe programmet. 

21.04.18: Artikel i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen om afledte effekter af det nye speciale i Akutmedicin

Når det nye speciale i Akutmedicin får fodfæste i de nye store akutmodtagelser, vil det få massive afledte effekter på de andre kliniske specialer og på beregning af pleje-normeringerne på de stationære kliniske afdelinger.

02.04.18: Kronik i Berlingske Tidende om magten i Region Hovedstaden

Region Hovedstaden styres i for høj grad af embedsfolk i stedet for af de folkevalgte politikere.

21.03.18: Debatindlæg i Altinget om en mulig løsning på manglen på læger i primærsektoren

Man kan rimelig hurtigt flytte læger fra hospitalerne til primærsektoren ved at ansæte hjælpepersonle til hospitalslægerne. Lægerne på hospitalerne udfører alt for mange ikke-lægelige opgaver, som bedre og billigere kan udføres af f.eks. lægesekretærer. Derved kan frigøres en mængde læger.

13.03.18: Debatindlæg i Det Grønne Område (lokalavis for Lyngby-Taarbæk) om Letbanen

Staten ønsker at træde ud af ejerkredsen for den københavnske letbane, og dette øger den økonomiske risiko for region og kommuner. Dette diskuterer jeg i debatindlægget og argumenterer for, hvorfor Liberal Alliance valgte at stemme imod statens udtræden.

28.02.18: Debatindlæg i Berlingske Tidende om mammacancer screening

Region Hovedstaden har åbenlyst ikke magtet opgaven at screene kvinder for brystkræft til tiden. Derfor bør opgaven sendes i udbud, så private aktører også kan byde på det.

27.02.18: Debatindlæg i Altinget om fastfrysning af antal speciallæger på 4 universitetshospitaler

Tvang kan ikke løse speciallægemanglen udenfor de store byer. Vi skal hellere sørge for, at lægerne laver læge-arbejde, for det vil kunne løse problemet.

25.02.18: Debatindlæg i Jyllandposten om en spirende tilidskrise mellem politikere og administrationen i Regon Hovedstaden

Der har desværre været en del sager i Region Hovedstaden, hvor politikerne ikke er blevet informeret sufficient af embedsfolkene.

03.01.18: Debatindlæg i Ugeskrift for Læger om behandlingsstedsregisteret

Behandlingsstedsregisteret er en ommer. Fungerer ikke efter hensigten.

02.01.18: Debatindlæg i Dagens Medicin om respekt for de ansatte

Det er tid nu til at vise tillid og arbejde tæt sammen, og det opnår man ikke ved at tale ned til de ansatte.

Please reload

bottom of page