18/11/2018

Dette er et centralt spørgsmål som ofte melder sig. Det private hospitalsvæsen i Danmark udgør kun i størrelsesordenen ca. 1% af den samlede DRG-produktion i landet (DRG = Diagnose Relaterede Grupper, og er den måde man afregner behandlinger og patientforløb i kroner)....

11/11/2018

Hvis du mangler en underholdende bog om sundhedsvæsenet, så kan jeg anbefale Steffen Jacobsens nyeste bog. Det er som sædvanlig en stor fornøjelse at læse hans skriverier.

Den har mange skønne beskrivelser af situationer fra den kliniske hverdag gennem en karriere, som...

04/11/2018

I konstitueringsaftalen for Regionsrådet i Region Hovedstaden har man besluttet at indlede forhandlinger med de praktiserende læger om en øget involvering i 1813 - Region Hovedstadens pendant til lægevagten. Der er udpeget en tværpolitisk forhandlingsdelegation fra Reg...

28/10/2018

Generel kan regionerne spare 10-15% af udgifterne ved at sende flere opgaver i udbud, og mængden af udbud fra regioner til private aktører er ifølge Dansk Industri for lille.

Der er dog betydelig større beløb at spare end de 10-15%, hvis vi ser på sundhedsydelser som f....

21/10/2018

Det har været fremme, anført af Kommunernes Landsforening, at der er for mange sygehuslæger og for få praktiserende læger. Man har derfor foreslået et ansættelsesstop på sygehusene og et øget fokus på praksissektoren. Hvis vi reducerer antallet af læger på sygehusene u...

14/10/2018

Hov hov, der er jo ikke noget, der er gratis. Nej, skatteyderne betaler, men skal det sidestilles med at gå til egen læge, hvor udgiften er skate-finansieret?

Man kan sagtens stille spørgsmålstegn ved, om man skal betale for at gå til tandlægen i dagens Danmark. Vi har...

23/09/2018

Speciallæge-manglen udenfor de største byer er et alvorligt problem, som skal løses. Løsningen skal ikke være tvangsordninger, men man kunne se på, hvordan man kan nedbringe behovet for speciallæger på de store Universitetshospitaler. Dette gøres udelukkende ved at se...

16/09/2018

En velfungerende Elektronisk Patientjournal (EPJ) er et absolut krav i et moderne sundhedsvæsen. EPJ udgør et af hovedområderne i samfundets digitalisering i Danmark.

I dag er der 4 forskellige EPJ-systemer i landet. Situationen præges især af 2 forhold: systemerne kan...

09/09/2018

Det har længe været planen, at Sundhedsplatformen (det elektroniske patientjournalsystem i Østdanmark) skulle opdateres 3/11-18 samtidig med en opdatering af Landspatientregisteret (LPR3). Vi fik udtrykkeligt at vide i Regionsrådet i Region Hovedstaden, at staten var f...

02/09/2018

Den aktuelle debat om regionernes fremtid afføder et naturligt spørgsmål - nemlig hvad skal erstatte regionerne? Regionerne skal som sådan ikke erstattes men arbejdsopgaverne skal varetages af andre - og meget vigtigt: en del arbejdsopgaver skal slet ikke udføres fremo...

26/08/2018

Jeg mener, at det er unødvendigt med et ekstra administrativt lag mellem kommuner og staten. Det er selvfølgelig rart for staten, at man kan skyde skylden på regionerne, når det går dårligt, men det er ærlig talt lidt for letkøbt.

Der er flere årsager til, at regionerne...

19/08/2018

Robotkirurgi kan have potentiale ved helt specielle kirurgiske indgreb, men en generel udbredelse vil være spild af penge. Robotkirurgi er næppe farligt for patienterne, men mange af de operatoner, som i dag foretages med robot (eller som nogle ønsker skal foretages me...

19/05/2018

Rigsrevisionen har nu afsluttet deres undersøgelse af forvaltning af forskningsmidler på hospitalerne. Her har man bl.a. taget sig af spørgsmålet om beregning af overhead for såkaldt ”rekvireret forskning” (også kaldet ”forskning for andre”), på regionens hospitaler. M...

12/05/2018

Der har været talrige negative omtaler i medierne om 1813, og langt det meste har fokuseret på problemstillingen ved, at sygeplejersker og andre ikke-lægeligt uddannede har varetaget den primære telefonkontakt med patienterne. Et andet væsentligt problem har været, at...

05/05/2018

Der er nok ikke et entydigt svar på dette spørgsmål, men en af de vigtigste problemstillinger er, at man ikke har foretaget såkaldte ”arbejdsgangs-analyser” inden beslutningen om at indkøbe og igangsætte Sundhedsplatformen i Østdanmark. En detaljeret arbejdsgangs-analy...

Please reload

Seneste blogindlæg

11/11/2018

Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
Please reload

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg