Speciallæger fra by til land

Speciallæge-manglen udenfor de største byer er et alvorligt problem, som skal løses. Løsningen skal ikke være tvangsordninger, men man kunne se på, hvordan man kan nedbringe behovet for speciallæger på de store Universitetshospitaler. Dette gøres udelukkende ved at se på de funktioner, som speciallægerne varetager. Danske Regioner har barslet med et ansættelsesstop for speciallæger på de største universitetshospitaler. Det er helt forkert grebet an. Konkret må speciallægerne aflastes for alle funktioner, der ikke kræver en speciallæge. Dette gælder f.eks. administrative funktioner som vagtplanlægning, sekretæropgaver med tidskrævende betjening af elektroniske patientjournaler (bl.a. Sundheds

Hermed en opfordring til at støtte borgerforslaget om at indføre et enkelt nationalt system til elek

En velfungerende Elektronisk Patientjournal (EPJ) er et absolut krav i et moderne sundhedsvæsen. EPJ udgør et af hovedområderne i samfundets digitalisering i Danmark. I dag er der 4 forskellige EPJ-systemer i landet. Situationen præges især af 2 forhold: systemerne kan ikke arbejde sammen, og indførelsen af det seneste af dem (Sundhedsplatformen) har affødt meget store problemer relateret til produktivitet, arbejdsmiljø, patientsikkerhed og driftsøkonomi. Som den optimale og varige løsning bør Folketinget sikre, at der anvendes samme EPJ-system på sygehusene i hele landet. Derved ville man tilgodese en række centrale hensyn: Et landsdækkende forbundet Sundhedsvæsen Både patienter og personal

Opdateringen af Sundhedsplatformen udskydes ca. 3 måneder

Det har længe været planen, at Sundhedsplatformen (det elektroniske patientjournalsystem i Østdanmark) skulle opdateres 3/11-18 samtidig med en opdatering af Landspatientregisteret (LPR3). Vi fik udtrykkeligt at vide i Regionsrådet i Region Hovedstaden, at staten var forsinket med LPR3, og da opdateringen af Sundhedsplatformen (SP) åbenbart hang tæt sammen med opdateringen til LPR3, ville det være fornuftigt at udskyde den samlede opdatering, indtil man var helt klar, og derved kunne nå at teste det og uddanne personalet ordentligt. Et af de vigtigste kritikpunkter i Rigsrevisionens rapport om implementering af SP på Herlev/Gentofte Hospital var netop, at man ikke var ordentlig forberedt og

Hvad skal erstatte regionerne?

Den aktuelle debat om regionernes fremtid afføder et naturligt spørgsmål - nemlig hvad skal erstatte regionerne? Regionerne skal som sådan ikke erstattes men arbejdsopgaverne skal varetages af andre - og meget vigtigt: en del arbejdsopgaver skal slet ikke udføres fremover. Situationen i regionerne synes at følge Parkinsons første lov. Parkinsons lov henviser til en række af påstande fremsat af den britiske professor C. Northcote Parkinson (1909-93) vedrørende administrationen i den offentlige og den private sektor. Han fremførte at den typiske embedsmand ønsker at forøge antallet af underordnede, og at embedsmænd skaber arbejde for hinanden. På denne måde vokser embedsvæsenet med 5-6% om åre

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg