top of page
Politiken.png
03.12.20: Debatindlæg i Politiken om snyd i forskning

Statens Serum Institut har overført data på danske kvinder til USA uden tilladelse, og det giver desværre mistillid i befolkningen omkring forskning. Sådanne forhold, hvor forskerne ikke overholder de gældende regler er meget sjældne, og den aktuelle sag er derfor meget ærgerlig.

20.11.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om epidemiloven

Tilføj lidt information om dette element

Vi trænger til en ny epidemilov, og det haster. Den nuværende epidemilov udløber til marts 2021, og den giver enorme magtbeføjelser til sundhedsministeren - en magt, som han tydeligt har vist, at han ikke kan håndtere, Regeringen har barslet med et udkast til en ny epidemilov, men den er ligeså vidtgående som den nuværende, og derfor må regeringen i arbejdstøjet og lave det om.

13.11.20: Kronik i Weekendavisen om sexchikane af mænd på hospitalerne

Tilføj lidt mere information om dette element...

Debatten i medierne i øjeblikket om sexchikane handler kun om kvindelige ofre og mandlige krænkere. Der er dog også mandlige ofre, og det ser ud til, at der specielt på vores sygehuse er et afdækket problem.

10.11.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om Statsministerens og Fødevareministerens lovbrud

Tilføj lidt information om dette element

Regeringen har igangsat aflivning af alle mink i Danmark ved et påbud til landets minkavlere, og politi og forsvar hjælper med at føre det ud i livet. Der mangler imidlertid lovgrundlag for dette, og de to ministre har derfor ageret ulovligt. Sådan noget takseres med en rigsretssag, men hvor er folketinget henne i denne sag? Man brokker sig i medierne og på sociale medier, men hvorfor stilles der ikke et mistillidvotum til regeringen eller igangsættes en rigsretssag? Man undres.

30.10.20: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om sexchikane af mænd på hospitalerne

Tilføj lidt mere information om dette element...

Debatten i medierne i øjeblikket om sexchikane handler kun om kvindelige ofre og mandlige krænkere. Der er dog også mandlige ofre, og det ser ud til, at der specielt på vores sygehuse er et afdækket problem.

02.10.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om sygeplejersker versus læger hos 1813

Tilføj lidt information om dette element

Der har nylig været lidt blæst (igen) om vagtlægefunktionen i Region Hovedstaden, den såkaldte 1813. Et PhD studie fra Århus fik medieomtale med budskabet i pressen, at sygeplejerskerne er godt rustede til at varetage telefonvisitationen i 1813. Dette er imidlertid en helt misvisende fortolkning af deres forskningsresultater.

24.08.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om ventetider hos 1813

Tilføj lidt information om dette element

Der har siden starten for 1813 været store problemer med at overholde de politiske mål for ventetider, når borgeren ringer ind. Der er forsøgt mange forskelllige tiltag, og nu har vi som sidste udvej besluttet at gå på kompromis som en midlertidig løsning. Der indføres derfor delmål, som gælder fra juni 2020 og et år frem.

23.07.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om husstandsomdelte reklamer

Tilføj lidt information om dette element

Hver uge får vi en enorm stak trykte reklamer i vores postkasse. I vores familie læser vi ca. 10% af dem, men størstedelen går direkte i skraldespanden. Dette er et kæmpe ressourcespild og en regelret miljøkatastrofe.

25.06.20: Debatindlæg i Dagens Medicin om lettelse for forskerne

Tilføj lidt information om dette element

Man har tidligere skullet ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om at få lov til at anvende patientjournaloplysninger i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Og det kunne tage 20 uger eller mere at få denne godkendelse. Fremover lægges det ind under de videnskabsetiske komitéer med en maksimal behandlingstid på 35 dage. Et kæmpe fremskridt.

10.06.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om forkert sprogbrug i medierne

Tilføj lidt information om dette element

Det hedder ikke en "corona-patient" eller en "diabetiker". Det er stigmatiserende og bør forsvinde fra mediebilledet. 

30.05.20: Debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis om forliget om den kommunale udligning

Tilføj lidt mere information om dette element...

Venstre og Socialdemokratiet i Folketinget har indgået et forlig om den kommunale udligning, og det betyder samtidig, at Region Hovedstaden mister 40 millioner kroner. Konservative blev slet ikke inviteret med til forhandlingerne. 

19.05.20: Debatindlæg i Dagens Medicin om genindførelse af behandlingsgarantien

Tilføj lidt information om dette element

Det vil være komplet umuligt at håndtere de milliard-store udgifter til corona-beredskabet og samtidig behandle patienter for andre sygdomme med vores nuværende budget. Det er simpelt hen ikke en mulighed. Derfor skal der ekstra penge til fra statens side til regionerne. 

18.05.20: Debatindlæg på denoffentlige.dk om ændringer i sundhedsvæsenet

Tilføj lidt mere information om dette element...

Epidemien har medført en lang række ændringer i sundhedsvæsenet, men nok vigtigst den måde vi tænker og arbejder på. Alt synes i øjeblikket muligt med meget kort varsel, og denne kampånd er opløftende. Meget omstilles til digitale løsninger i stedet for fremmøde, og patienten er vinderen i denne omstilling.

11.05.20: Debatindlæg i Berlingske om web-undervisning

Tilføj lidt mere information om dette element...

Her i coroina-krisen har vi omstillet en masse undervisning til at foregå online i stedet for ved fremmøde. Dette har mange fordele og må for de klassiske forelæsningers vedkommende meget gerne fortsætte efter krisen.

27.04.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om Regeringens manglende opfyldelse af valgløfter

Tilføj lidt information om dette element

Socialdemokratiet havde før valget en masse valgløfter, og nu er der næste gået et år uden at de er blevet opfyldt. Regeringen blev reddet af gonggongen med corona pandemien, men nu er det snart tid til at gøre noget ved de mange valgløfter.

17.04.20: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om ernæring til patienter

Tilføj lidt mere information om dette element...

Ret simpelt kan man reducere dødeligheden for indlagte patienter - og mindske behovet for intensiv behandling. Man skal simpelthen sikre bedre ernæring for de indlagte.

08.04.20: Debatindlæg i Berlingske om coronakrisen og flokimmunitet

Tilføj lidt mere information om dette element...

Der er mange skriverier selv fra prominente personer, om at vi skal have smittet mange flere her i første bølge for at få flokimmunitet. Men husk, at det vil medføre mange dødsfald. Det er derfor bedre at trække kurven ud, indtil vi får en effektiv vaccine.

29.03.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om behandling af corona-infektion

Tilføj lidt information om dette element

Der foregår massiv forskning i øjeblikket om behandling af corona-infektion. Dette giver naturligt nogle etiske dilemmaer, når man har at gøre med kritisk syge patienter, hvor der ikke er nogen kendt behandling. Skal vi så ikke bare give dem, hvad vi tror vil virke? Eller skal vi undersøge det korrekt, så det kan komme potentielt flere patienter til gavn?

20.03.20: Debatindlæg i Jyllandsposten om sprogbrug, når man omtaler patienter

Tilføj lidt information om dette element

Man taler meget om stigmatisering i disse år, og vi skal ikke glemme dette, selvom hverdagen for mange af os i øjeblikket er fyldt op med konkret arbejde omkring denne epidemi.

28.02.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om dokumentation på sygehusene

Tilføj lidt information om dette element

Kravene til dokumentation på sygehusene er stukket helt af. Vi skal foretage så mange registreringer hele tiden, at der går værdifuld tid fra patienterne. Det må laves om.

17.02.20: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om Sundhedsplatformen

Tilføj lidt mere information om dette element...

​Gad vide, hvor meget der skal til for at regionspolitikerne kommer til fornuft og får etableret en afviklingsplan for Sundhedsplatformen. Det er klart vist, at splatformen er til fare for patienterne, giver dårligt arbejdsmiljø og koster en formue i årlig drift. Og hertil skal så lægges, at den faglige udvikling hæmmes gevaldigt i hverdagen. Jeg kan simpelt hen ikke få øje på nogen vindere i dette her. Overhovedet ikke. Taberne er patienterne, personalet og skatteborgerne. Hvor er fornuften henne? Hvis ikke regionspolitikerne snart kommer til fornuft, kan Christiansborg så snart hjælpe os? For regionerne magter det åbenbart ikke.

23.01.20: Interview i BT om bemanding af 1813 i juledagene

Tilføj lidt mere information om dette element...

Bemandingen af 1813 i juledagene var langt under det planlagte. Det er et ledelsessvigt hos 1813 og skal selvfølgelig bringes i orden, så det ikke gentager sig. Vi kan ikke have så lange ventetider, som det aktuelt var tilfældet, og det er jo ikke første gang.

03.01.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om 30 dages behandlingsgaranti

Tilføj lidt information om dette element

Af mange grunde er det fornuftigt at bevare 30 dages behandlingsgaranti for ikke-livstruende sygdomme. Læs om de forskellige overvejelser i dette debat-indlæg.

Please reload

bottom of page