24.08.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om ventetider hos 1813

Der har siden starten for 1813 været store problemer med at overholde de politiske mål for ventetider, når borgeren ringer ind. Der er forsøgt mange forskelllige tiltag, og nu har vi som sidste udvej besluttet at gå på kompromis som en midlertidig løsning. Der indføres derfor delmål, som gælder fra juni 2020 og et år frem.

23.07.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om husstandsomdelte reklamer

Hver uge får vi en enorm stak trykte reklamer i vores postkasse. I vores familie læser vi ca. 10% af dem, men størstedelen går direkte i skraldespanden. Dette er et kæmpe ressourcespild og en regelret miljøkatastrofe.

25.06.20: Debatindlæg i Dagens Medicin om lettelse for forskerne

Man har tidligere skullet ansøge Styrelsen for Patientsikkerhed om at få lov til at anvende patientjournaloplysninger i sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Og det kunne tage 20 uger eller mere at få denne godkendelse. Fremover lægges det ind under de videnskabsetiske komitéer med en maksimal behandlingstid på 35 dage. Et kæmpe fremskridt.

10.06.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om forkert sprogbrug i medierne

Det hedder ikke en "corona-patient" eller en "diabetiker". Det er stigmatiserende og bør forsvinde fra mediebilledet. 

30.05.20: Debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis om forliget om den kommunale udligning

Venstre og Socialdemokratiet i Folketinget har indgået et forlig om den kommunale udligning, og det betyder samtidig, at Region Hovedstaden mister 40 millioner kroner. Konservative blev slet ikke inviteret med til forhandlingerne. 

19.05.20: Debatindlæg i Dagens Medicin om genindførelse af behandlingsgarantien

Det vil være komplet umuligt at håndtere de milliard-store udgifter til corona-beredskabet og samtidig behandle patienter for andre sygdomme med vores nuværende budget. Det er simpelt hen ikke en mulighed. Derfor skal der ekstra penge til fra statens side til regionerne. 

18.05.20: Debatindlæg på denoffentlige.dk om ændringer i sundhedsvæsenet

Epidemien har medført en lang række ændringer i sundhedsvæsenet, men nok vigtigst den måde vi tænker og arbejder på. Alt synes i øjeblikket muligt med meget kort varsel, og denne kampånd er opløftende. Meget omstilles til digitale løsninger i stedet for fremmøde, og patienten er vinderen i denne omstilling.

11.05.20: Debatindlæg i Berlingske om web-undervisning

Her i coroina-krisen har vi omstillet en masse undervisning til at foregå online i stedet for ved fremmøde. Dette har mange fordele og må for de klassiske forelæsningers vedkommende meget gerne fortsætte efter krisen.

27.04.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om Regeringens manglende opfyldelse af valgløfter

Socialdemokratiet havde før valget en masse valgløfter, og nu er der næste gået et år uden at de er blevet opfyldt. Regeringen blev reddet af gonggongen med corona pandemien, men nu er det snart tid til at gøre noget ved de mange valgløfter.

17.04.20: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om ernæring til patienter

Ret simpelt kan man reducere dødeligheden for indlagte patienter - og mindske behovet for intensiv behandling. Man skal simpelthen sikre bedre ernæring for de indlagte.

08.04.20: Debatindlæg i Berlingske om coronakrisen og flokimmunitet

Der er mange skriverier selv fra prominente personer, om at vi skal have smittet mange flere her i første bølge for at få flokimmunitet. Men husk, at det vil medføre mange dødsfald. Det er derfor bedre at trække kurven ud, indtil vi får en effektiv vaccine.

29.03.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om behandling af corona-infektion

Der foregår massiv forskning i øjeblikket om behandling af corona-infektion. Dette giver naturligt nogle etiske dilemmaer, når man har at gøre med kritisk syge patienter, hvor der ikke er nogen kendt behandling. Skal vi så ikke bare give dem, hvad vi tror vil virke? Eller skal vi undersøge det korrekt, så det kan komme potentielt flere patienter til gavn?

20.03.20: Debatindlæg i Jyllandsposten om sprogbrug, når man omtaler patienter

Man taler meget om stigmatisering i disse år, og vi skal ikke glemme dette, selvom hverdagen for mange af os i øjeblikket er fyldt op med konkret arbejde omkring denne epidemi.

28.02.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om dokumentation på sygehusene

Kravene til dokumentation på sygehusene er stukket helt af. Vi skal foretage så mange registreringer hele tiden, at der går værdifuld tid fra patienterne. Det må laves om.

17.02.20: Debatindlæg i Sundhedspolitisk Tidsskrift om Sundhedsplatformen

​Gad vide, hvor meget der skal til for at regionspolitikerne kommer til fornuft og får etableret en afviklingsplan for Sundhedsplatformen. Det er klart vist, at splatformen er til fare for patienterne, giver dårligt arbejdsmiljø og koster en formue i årlig drift. Og hertil skal så lægges, at den faglige udvikling hæmmes gevaldigt i hverdagen. Jeg kan simpelt hen ikke få øje på nogen vindere i dette her. Overhovedet ikke. Taberne er patienterne, personalet og skatteborgerne. Hvor er fornuften henne? Hvis ikke regionspolitikerne snart kommer til fornuft, kan Christiansborg så snart hjælpe os? For regionerne magter det åbenbart ikke.

23.01.20: Interview i BT om bemanding af 1813 i juledagene

Bemandingen af 1813 i juledagene var langt under det planlagte. Det er et ledelsessvigt hos 1813 og skal selvfølgelig bringes i orden, så det ikke gentager sig. Vi kan ikke have så lange ventetider, som det aktuelt var tilfældet, og det er jo ikke første gang.

03.01.20: Blog-indlæg på 180grader.dk om 30 dages behandlingsgaranti

Af mange grunde er det fornuftigt at bevare 30 dages behandlingsgaranti for ikke-livstruende sygdomme. Læs om de forskellige overvejelser i dette debat-indlæg.

Please reload

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg