top of page

Tilliden til embedsfolkene i Region Hovedstaden halter


Der har været en del sager, hvor politikerne har følt sig fejl-informeret eller for lidt informeret af embedsmændene i Hovedstadsregionen. Dette er et alvorligt problem, for politikernes væsentligste adgang til informationer inden stillingtagen til politiske spørgsmål er embedsmændenes oplysninger.

Søndag 18/2 og mandag d. 19/2 var der i Jyllands-Posten en redegørelse for forløbet af vedtagelsen af budgettet for akuthuset på Bispebjerg Hospital og embedsmændenes forsøg på at skjule vigtige oplysninger for offentligheden. JP's journalister har fulgt denne proces gennem længere tid og tidligere afsløret uregelmæssigheder omkring udbuds- og bedømmelsesprocessen af de konkurrerende forslag. JP's oplysninger blev først benægtet af regionens embedsmænd, men viste sig at være korrekte. Sagen endte med en fyring af den ansvarlige embedsmand, mens et par andre embedsmænd gik fri, da de havde skiftet job. Der er nu anlagt en stor erstatningssag af det arkitektfirma, som pga. manipulationerne tabte konkurrencen.

JP's nye artikel viser, at vi regionsrådspolitikere på dårligt oplyst grundlag godkendte budgettet for akuthuset ved regionsrådsmødet 24-10-2017, idet der intet var oplyst om et forventet stort underskud på budgettet. Embedsfolkene i regionen holdt åbenbart problemerne med det forventede underskud skjult for politikerne.

Vi politikere fik et skøn-maleri præsenteret, da man skulle tage stilling til budgettet, som selvfølgelig blev vedtaget uden afstemning og efter koncerndirektions indstilling og anbefaling! Kun takket være en grundig journalistisk indsats får befolkningen såvel som politikerne indblik i, hvad der er foregået.

Hvis vi politikere ikke kan stole på, at vi får sagerne oplyst, inden vi skal stemme om dem i regionsråds-salen, er vi på vej til et teknokrati, hvor vi politikere bliver brugt som facadepynt og ansvarlige for beslutninger, hvis indhold omfatter uoplyste, vigtige forhold.

Så hvem tror du er hunden på billedet?

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page