top of page

Letbanen giver uenighed


Interessant afstemning i aftes i regionsrådet (Region Hovedstaden). Vi skulle stemme om staten måtte træde ud af ejerkredsen for den kommende letbane.

Konservative og Liberal Alliance var ikke glade for, at statens udtræden øger den økonomiske risiko for kommuner og region, hvorfor vi stemte nej tak. Dvs. vi så helst, at staten bliver i ejerkredsen og derved er med til at bære økonomien, hvis budgettet overskrides undervejs. Stemmetallene var 33 for statens udtræden og 7 imod (LA og K), hvorfor forslaget blev vedtaget. Kun 40 stemmer denne gang, da en ikke nåede frem pga. snevejret,

Afstemningen handlede denne gang ikke om for eller imod letbanen, men udelukkende om ejerkredsen i anlægsperioden. Det er svært at forstå, at man hermed accepterer en øget økonomisk risiko. Man kan ikke lade være med at tænke, at de andre partier stemte for eller imod letbanen, men det var altså ikke på dagsorden. Letbanen er vedtaget i regionen for længe siden, så nu drejer det sig kun om de økonomiske detaljer.

Staten har selv bedt om at træde ud. Det gør man jo ikke for sjov men kun efter en grundig afvejning af risko ved at blive versus at træde ud. Jeg har meget stor tillid til statens fagfolk, så når de bedømmer, at det vil være bedst for staten at trække sig ud af ejerkredsen, så bliver man bekymret. Ja, bekymret for projektets økonomi. Bevares, der er indhentet rapporter og alt muligt fra diverse såkaldte eksperter om økonomien, men der har mangler en lang række oplysninger til udarbejdelsen af disse rapporter, så risikoen er bestemt ikke nul. Det er åbenlyst, at staten har lugtet lunten og vurderet, at der vil være en risiko ved at blive, og at man kunne eliminere denne risiko ved at træde ud.

Resultatet er, at den økonomiske risiko ved budgetoverskridelse i anlægsfasen nu kun kan dækkes af region og kommuner, og det er alt andet lige en dårligere situation for region og kommuner, end hvis staten var blevet i ejerkredsen.

Politikerne i regionsrådet er valgt for at varetage vælgernes interesser i regionen, og det kan kun være i vælgernes interesse, at staten bliver. Derfor stemte vi imod. Det er klart, at der er et dilemma i forhold til landspolitikken på Christiansborg, men man bliver nødt til at kunne se sig selv i spejlet og agere i den kontekst man befinder sig i. Så når man varetager regions-vælgernes interesser, må det nødvendigvis et nej til statens udtræden af ejerkredsen. Det blev dog vedtaget, at staten kunne træde, men så har vi (LA og K) i det mindste markeret vores holdning.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page