top of page

Aftale om boligbeskatning

Der er for nylig vedtaget en bred aftale om boligbeskatning, og dette har været diskuteret intenst i medierne. Det er helt naturligt, at aftalen diskuteres indgående, idet den kan være vanskelig at gennemskue pga. en række del-elementer med stigninger i satser, indefrysning og nogle uklarheder omkring forskellige punkter.

Det er oplagt, at en god grundholdning bør være (og er!), at al form for boligbeskatning er principielt forkert. Har man købt sin bolig, er der ingen grund til at blive beskattet af noget, som man allerede har betalt med beskattede midler. Det optimale scenarie vil derfor naturligvis være, at der ikke er noget, der hverken hedder grundskyld eller ejendomsværdibeskatning.

I dagens Danmark er dette dog nok ikke helt realistisk, og i den aktuelle politiske situation med mandatfordelingen i folketinget, er det i hvert fald ikke gennemførligt. Vi må derfor arbejde for bedst mulige kompromis, og det synes alt andet lige at være tilfældet med den aktuelle aftale om boligbeskatning, hvor boligejerne trods alt får en rimelig tryghed i form af, at man kender sin boligudgift, indtil man sælger boligen.

Imidlertid vil der stadig være mulighed for stigninger i boligskatterne, og selvom de nuværende boligejere kan indefryse stigningerne, vil en ny boligejer komme ind på det nye højere niveau. Med andre ord vil den månedlige ydelse for køberen af dit hus måske være større end din aktuelle månedlige ydelse, og derved vil det alt andet lige medføre prisfald eller mindsket prisstigning på din bolig. Så det sidste ord i denne sag er nok ikke sagt endnu, men den nye aftale er et skridt på vejen.

(Aktuelle tekst er forfattet som kandidat til RV17 og KV17, og ikke som ansat i Region Hovedstaden).

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page