top of page

For og imod 1813

1813 blev etableret af Region Hovedstaden som afløser for den tidligere vagtlægefunktion. Den tidligere vagtlægeordning blev varetaget af de alment praktiserende læger, hvor man kommer i kontakt med en læge, når man ringede til vagtlægesystemet. Herefter kunne man visiteres til enten et råd i telefonen, at møde op i aften- eller nat-konsultation eller blive indlagt direkte på en hospitalsafdeling.

Læger er uddannede i netop at stille diagnoser og varetage den lægelig behandling. Det er derfor uomtvisteligt, at systemet med direkte kontakt til en læge har den fordel, at man mere sikkert kan stille en diagnose, frem for hvis kontakten varetages af en ikke-læge.

Der har været en række uheldige sager i 1813-systemet, hvor f.eks. en ung mand er død pga. manglende mistanke om meningitis hos telefonpersonalet hos 1813. Den pågældende person hos 1813 var ikke lægeuddannet, og selvom patienten havde oplagte tegn på meningitis blev det ikke fanget i telefonsamtalen. Det er klart, at man ikke kan være 100% sikker på, at en lægesamtale i telefonen havde fanget symptomerne, men det er dog meget mere sandsynligt frem for hvis en ikke-læge varetager samtalen. Det synes derfor givet, at 1813 skal re-organiseres så alle henvendelser med uafklaret diagnostik skal gå til lægeligt personale. Hvis en borger ringer om et ikke diagnostisk problem f.eks. om råd og vejledning til forbindingsskift eller lignende, så kan man selvfølgelig sagtens tale med ikke-lægeligt personale, men hvis der på nogen måde er tvivl om diagnose og behandling, så skal henvendelsen selvfølgelig varetages af lægefagligt uddannet personale.

Når dette er sagt skal vi ikke glemme nogle oplagte fordele ved 1813-systemet i forhold til det tidligere system. Det er f.eks. en stor gevinst, at man kan visitere skadestuehenvendelser centralt og derved sige til en borger, hvor de skal henvende sig med kortest ventetid, og hvornår man skal møde op. Bevar endelig dette i den fremtidige model, men sørg for at borgerne snakker med en læge, hvis der skal stilles en diagnose og planlægges behandling.

(Aktuelle tekst er forfattet som kandidat til RV17 og KV17, og ikke som ansat i Region Hovedstaden).

Tags:

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page