top of page

PLATFORM

"Skatten skal ned og vi skal være varsom med at spilde skatteborgernes penge på mærkelige projekter og unødig administration. Samtidig skal vi sørge for de svage borgere på alle tænkelige måder. Disse forhold er ikke modsætninger men udtryk for en social-liberal holdning."
MÆRKESAGER TIL KOMMUNALVALGET
Skatten skal ned

På Frederiksberg bør vi kunne have den laveste kommuneskat i landet. Der er penge til det.

Social bevidsthed

Trods færre indtægter pga. lavere skat og grundskyld, må vi ikke gå på kompromis med kvaliteten af de sociale tilbud i kommunen.

Grundskylden skal ned

Grundskylden er for høj og bør kunne reduceres markant.

ØVRIGE KOMMUNAL-RELEVANTE EMNER
Private virksomheder bør stå for en større del af hjemmehjælpen til ældre

Men kun hvis det medfører større valgfrihed for borgeren, og det er konkurrencedygtigt med det offentlige tilbud. Man skal kunne vælge det tilbud, som passer bedst til ens behov.

Kommunen skal inddrage frivilligt arbejde på plejehjem ​og hospitaler for at aflaste personalet

Dette kunne være en hjælp for alle involverede (også den frivillige). Vi forsøgte noget lignende for år tilbage på et hospital, men det stødte mod fagforeningerne. Det kunne være en rigtig god idé at åbne for frivillige hjælpere både på plejehjem og hospitaler. Det er veletableret i andre lande og fungerer meget tilfredsstillende.

Tager kommunale institutioner for mange hensyn til religiøse minoriteter?

Der kan fint være tilbud til alle. Jeg er imod, hvis man dikterer halal i en institution med også danske børn, ligesom tankerne om udelukkende at servere økologisk mad på hospitalerne er for vidtgående.

Der anvendes for mange penge på biblioteker og kulturhuse

Dette er et vanskeligt emne, da man jo ikke kan være imod kultur! Imidlertid er udviklingen nok løbet fra det traditionelle udlån af bøger på bibliotekerne, hvor den digitale revolution har ændret vores adfærd. Det er derfor tid til at se på dette område med friske øjne.

Bør kommunen sikre, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte?

Dette er ikke relevant, da der er faste skoledistrikter opdelt geografisk, og jeg ener ikke, at man kunstigt skal regulere på klassernes sammensætning med rigide regelsæt.

Skal kommunen betale for børns idrætsaktiviteter​, hvis forældrene ikke har råd?

Kun i helt særlige tilfælde. Det er grundlæggende forkert, men vi har ansvar for at give et sikerhedsnet til de svageste, og derfor kan det være på sin plads i særlige tilfælde.

Der skal være en fast grænse for, hvor mange børn der må være per pædagog i børnehaver og vuggestuer

Selvom jeg principielt er imod central styring, så er dette område noget, hvor man med fordel kunne beslutte en minimums-kvalitet. Det vil være helt OK.. Ligesom i folkeskolen, hvor der er et maksimalt antal tilladte elever per klasse. Det må være de samme argumenter i børnehaver og vuggestuer.

Ældre der har råd skal kunne tilvælge og betale for ekstra service på de kommunale plejehjem

Personlig frihed ja tak. Et plejehjem er jo deres hjem, så de må så meget som overhovedet muligt selv bestemme.

Skal kommunen hjælpe borgere til at stoppe med at ryge eller tabe sig i vægt?

Det er et personligt ansvar, ikke kommunens.

Kommunen skal bruge flere penge på forbedring af veje

De private fællesveje bør gå tilbage til kommunen. Det er et underligt system lige nu med både private og offentlige veje.

Kommunen skal bruge flere penge på cykelstier

Cyklister er en del af gadebilledet på Frederiksberg, og det skal vi værne om. Det er vigtigt at give optimal sikkerhed til cyklisterne, hvorfor vi skal sikre cykelstier så meget, det kan lade sig gøre.

Skal salg af alkohol i idrætshaller være forbudt?

Nej. Der skal være personlig frihed, så hvis der er et marked for at sælge f.eks. en fadøl, så skal det selvfølgelig være tilladt at gøre dette.

Kommunen skal stille større krav til arbejdsløse

Man skal ikke kunne afvise et job, og det skal kunne betale sig at arbejde. Men diverse tossede projekter skal afskaffes totalt. Spild af penge.

Kan vi tage flere flygtninge på Frederiksberg?

Ja, det kan vi vel, men jeg går hellere ind for, at vi hjælper i nærområderne, så flygtningene aldrig når hertil. Det tror jeg er i flygtningenes egen interesse. Og det må vi bidrage til.

bottom of page