top of page

Nu sker der forhåbentlig snart noget med organisationen af 1813


I konstitueringsaftalen for Regionsrådet i Region Hovedstaden har man besluttet at indlede forhandlinger med de praktiserende læger om en øget involvering i 1813 - Region Hovedstadens pendant til lægevagten. Der er udpeget en tværpolitisk forhandlingsdelegation fra Regionsrådet, og LA fået en plads i denne forhandlings-delegation. Det er rigtig godt!! Vi har hele tiden advokeret stærkt for en øget involvering af speciallæger i almen medicin, og vi tager dette med til forhandlingerne.

Der er kun et enkelt lægeligt speciale som er særligt trænet i telefonkonsultation - dvs. at kunne spotte symptomer gennem telefonen og derved kunne stille de rigtige opfølgende spørgsmål og derved hurtigt stille en diagnose og planlægge en behandling. Denne lægegruppe er de alment praktiserende læger. I den nuværende organisation af 1813 sidder der typisk en sygeplejerske ved telefonen og udspørger patienten med støtte af en spørgeguide.

En speciallæge i almen medicin kan under samtalen med patienten trække på hele sin uddannelse og erfaring og behøver ikke en spørgeguide. Man vil derfor kunne stille en diagnose og visitere patienten hurtigere og med større sikkerhed, end hvis det gøres af en sygeplejerske med en spørgeguide. En af konsekvenserne af den nuværende organisation har været en række meget ulykkelige dødsfald af meningitis hos unge mænd. I den lidt mildere ende har den nuværende organisation den konsekvens, at børnemodtagelserne på de store sygehuse nærmest sander til med børn med feber, da man har valgt, at børn med feber skal endes til disse modtagelser til lægelig vurdering. Andre steder i landet kan en praktiserende læge håndtere mange af disse opkald i telefonen og derved spare sygehusene for de mange henvendelser.

Det bliver derfor en spændende fremtid vi går i møde, så patienterne kan få den bedst mulige service ved akut sygdom udenfor dagtiden på hverdage - også i hovedstadsregionen.

Dannelsen af en central visitation med 1813 for borgeren har været fremsynet, og dette ønsker vi at bevare. Dvs. vi vil IKKE nedlægge 1813! Vi ønsker blot at inddrage de praktiserende læger i en helt central rolle til visitation ved uafklaret sygdom – nøjagtig ligesom i resten af landet. Det vil i praksis betyde, at borgeren møder (telefonisk) en speciallæge i almen medicin ved uafklaret diagnostik. Vi ønsker samtidig et decideret skadespor, hvor man kan snakke med en sygeplejerske, hvis man er kommet til skade. Denne model er rationel og ikke mindst fagligt den helt korrekte løsning.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page