top of page

Sygehusene har verdensrekord i antal læger


Det har været fremme, anført af Kommunernes Landsforening, at der er for mange sygehuslæger og for få praktiserende læger. Man har derfor foreslået et ansættelsesstop på sygehusene og et øget fokus på praksissektoren. Hvis vi reducerer antallet af læger på sygehusene uden at ændre på arbejdsopgaverne, så vil der være behandlinger, som vi ikke længere kan udføre på sygehusene. Derfor kan man kun reducere antallet af læger på sygehusene, hvis man fjerner konkrete arbejdsopgaver fra de nuværende sygehusansatte læger.

Patienterne får et større og større behandlingsbehov i takt med at de bliver ældre og præsenterer sig med flere sygdomme, og samtidig har befolkningen et stigende ønske om behandling i takt med, at nye behandlingsmuligheder bliver tilgængelige. Nye behandlingsmuligheder er sjældent centreret omkring almen praksis, men vil oftest være avancerede behandlinger i sygehus regi.

Jeg kan sagtens følge den overordnede idé med at reducere antallet af læger ansat på sygehusene, men det kan kun komme på tale, hvis man reducerer mængden af arbejdsopgaver for disse læger. Det kunne man sagtens opnå ved at anvende en større pulje af hjælpepersonale for lægerne i form af f.eks. sekretærer eller anden form for assistance på sygehusene. Lægerne er en dyr og knap ressource i vores sundhedsvæsen.

På denne måde vil lægerne kunne koncentrere sig om det rent lægelige arbejde, og konsekvensen vil være, at man ubesværet kan beholde det nuværende antal læger på sygehusene, selv med fremtidens flere behandlingsmuligheder. Måske kan man endog reducere antallet af læger på de store sygehuse - det må man se på med kritiske øjne.

Det er således sandsynligt, at man kan gennemføre en sådan omlægning uden på nogen måde at reducere produktionen, endsige kvaliteten af behandlingen. Jeg har oplevet hospitaler i store dele af verden, og ingen steder laver lægerne så meget ikke-lægeligt arbejde som i Københavnsområdet. En meget stor del af arbejdsdagen anvendes på ikke-lægelige kerneopgaver som f.eks. journalskrivning og bestilling af prøver og undersøgelser i Sundhedsplatformen, men også vest for Storebælt kan man opnå en gevinst ved at intensivere hjælpefunktionerne for lægerne.

En koncentrering af arbejdsindsatsen på de lægelige kerneopgaver vil envidere øge job-tilfredsheden og givetvis kunne højne kvaliteten af det lægefaglige arbejde. Jeg hilser derfor en sådan model meget velkommen, dvs. hvor man øger hjælpefunktionerne til lægerne på sygehusene for at frigøre lægetid til nye opgaver og til en bedre kvalitet af patientbehandlingen.

I Østdanmark er der et stykke vej, før man kan reducere lægestaben, idet Sundhedsplatformen koster enorme mængder lægetid, hvorimod man i resten af landet givetvis hurtigere vil kunne reducere staben af læger med formålet at øge udbuddet af læger til funktioner udenfor sygehusene. Resultatet vil givetvis være en reduktion af den samlede lønsum på sygehusene samt en højnet kvalitet på sygehusene med en betydelig øget service for borgerne i primærsektoren.

Det kræver såmænd blot lidt mandsmod hos regionerne, så kan vi få flyttet læger fra sygehusene til primærsektoren, og/eller få højnet kvaliteten af det lægelige arbejde på de store sygehuse.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page