top of page

Overhead af forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionen har nu afsluttet deres undersøgelse af forvaltning af forskningsmidler på hospitalerne. Her har man bl.a. taget sig af spørgsmålet om beregning af overhead for såkaldt ”rekvireret forskning” (også kaldet ”forskning for andre”), på regionens hospitaler. Man har beregnet, at de indirekte omkostninger ligger på 16-19%, og derfor har alle danske regioner nu besluttet at opkræve et overhead på 18%, når regionerne forsker for andre. Dette træder i kraft 1. januar 2018 for alle nye kontrakter.

Det er dog vigtigt at skelne skarpt mellem rekvireret forskning og regionens egen forskning. Ved rekvireret forskning eller forskning for andre handler det om en ekstern virksomhed, der ønsker at afprøve deres medicin eller device på et af regionens hospitaler. Den eksterne virksomhed betaler for denne afprøvning mod at få adgang til anonymiserede data efterfølgende. Denne type forskning er altid forbundet med en juridisk kontrakt og regionens jurister er derfor altid inde over disse samarbejdsaftaler. Modsat dette foregår der en meget stor mængde forskning på regionens hospitaler, hvor initiativet til forskningsarbejdet er taget af regionens egne ansatte, typisk læger ansat i kliniske stillinger. Dette kaldes regionens egen forskning og er ifølge Rigsrevisionens notat ikke belagt med overhead.

Dette foregår imidlertid ikke på denne måde p.t. Man er i klinikken instrueret af hospitalsdirektionerne om at ansøge om samme overhead-sats fra de små private fonde, som hvis det handler om rekvireret forskning fra private virksomheder. Dette mener jeg må være imod hele grundtanken i at drive et universitetshospital, og derfor har jeg rejst sagen i Regionsrådet. Sagen forelægges nu Erhvervs-, Vækst og Forskningsudvalget med en redegørelse for spørgsmålet om beregning af overhead for henholdsvis rekvireret forskning og regionens egen forskning. Herefter kommer sagen givetvis til Regionsrådet, hvor en endelig afgørelse kan træffes.

Et Universitetshospital har pligt til at foretage pleje/behandling, uddannelse og forskning. Forskningen initieret af regionens egne ansatte er derfor en integreret del af den almindelige drift på et universitetshospital, og det vil være helt rimeligt, at der ikke opkræves overhead for denne forskning. Typisk vil de forsker-initierede projekter ikke kunne dækkes af de kliniske afdelingers eget budget, og man er derfor nødsaget til at hente eksterne bevillinger, typisk fra mindre private fonde. Det ændrer ikke ved det faktum, at forskningen stadig hører til området ”regionens egen forskning”, hvorved overhead af de indhentede forskningsmidler ikke bør opkræves.

Jeg håber meget, af det lander på den rigtige måde, dvs. at kun rekvireret forskning, hvor der foreligger kontrakter med eksterne virksomheder, skal belægges med 18% overhead, hvorimod regionens egen forskning ikke belægges med overhead.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page