top of page

Hvornår skal det offentlige inddrage private aktører?

Der er næppe tvivl om, at Liberal Alliance har som en af sine mærkesager, at det offentlige i større udstrækning skal samarbejde med private aktører, hvor det giver mening. Det vil typisk være i form af udbud af offentlige opgaver, så private firmaer kan byde på dem og derved ind imellem overtage nogle af de traditionelt offentlige serviceopgaver i kommuner, regioner og stat.

Det er dog vigtigt at slå fast, at et udbud til private aktører kun kan komme på tale, hvis det giver mening for borgerne. Det vil sige, at de private aktører skal give en billigere løsning med samme serviceniveau, eller være til samme pris, men med et bedre serviceniveau. Dette princip bør gælde indenfor alle udbud, og med andre ord skal der ikke flyttes opgaver fra offentligt til privat regi udelukkende som en principsag, men derimod hvor det giver mening. I Sundhedsvæsenet er der talrige sådanne muligheder, hvor udbud af f.eks. X antal operationer eller røntgenundersøgelser kan medføre, at disse foretages i privat regi til samme pris, hvis kvaliteten højnes, men nok oftere et scenarie hvor operationerne eller røntgenundersøgelserne foretages med tilsvarende kvalitetsniveau som i det offentlige, men nu til en lavere pris i privat regi.

Det er væsentligt at monitorere kvaliteten ved alle sådanne ”udflytninger”, så man netop sikrer, at kvaliteten er mindst lige så god som før udbuddet.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page