top of page

Regioner vil have ansættelsesstop for speciallæger

Danske Regioner har besluttet et ansættelsesstop for speciallæger på fire store universitetshospitaler (Rigshospitalet Blegdamsvej/Glostrup, Herlev/Gentofte Hospital, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus). Formålet skulle være at opnå en bedre lægedækning udenfor København, Odense og Århus, og man tænker derfor at ansættelsesstoppet vil tvinge speciallægerne til at søge stillinger udenfor de tre byer. Ordningen evalueres næste gang primo 2019, hvor man vil invitere lægefaglige organisationer til at komme med forslag til andre og bedre redskaber.

Speciallægemanglen udenfor de største byer er et alvorligt problem, som skal løses, men grundlæggende er jeg imod tvang og ville hellere se den positive side, hvor man kunne sikre et tilstrækkeligt antal speciallæger ad frivillighedens vej. Der er således en række andre knapper man kan skrue på for at løse problemet.

Det første man kunne gøre var at arbejde på at nedbringe behovet for speciallæger i de 3 byer. Dette gøres udelukkende ved at se på de funktioner, som speciallægerne varetager. Konkret må speciallægerne aflastes fra alle funktioner, der ikke kræver en speciallæge, f.eks. administrative funktioner som vagtplanlægning, sekretæropgaver med tidskrævende betjening af elektroniske patientjournaler, skrivning af journalnotater samt bestilling af prøver og undersøgelser. Gør speciallægernes funktioner specialiserede og fritag dem for alle opgaver, som bedre og hurtigere kan varetages af andre faggrupper. Dette går imod tendensen med, at speciallægerne overtager andre faggruppers arbejde, men det er nødvendigt, hvis vi skal kunne klare os med samme antal eller endog færre speciallæger end i dag.

De sidste 5-10 år har vi været vidne til en opgaveglidning fra sekretærer og sygeplejersker til speciallægegruppen, og en af konsekvenserne er, at det nu tager 3 gange så lang tid for en speciallæge at gå stuegang sammenlignet med tidligere. Derfor er det nødvendigt at genetablere hjælpefunktionerne til speciallægerne, så vi derved kan skabe luft til, at den samlede nationale dækning med speciallæger kan løses. Med andre ord skal speciallægernes funktioner fokuseres mod patientbehandling, hvis kabalen skal gå op.

Samtidig skal man gøre det attraktivt at arbejde på såkaldte ikke-universitetshospitaler fremfor at begrænse og spænde ben for universitetshospitalernes rekruttering og udvikling. Skab rammerne for øget indflydelse på egne arbejdsvilkår, forskningsmuligheder, uddannelses-blokstillinger, delestillinger, opret halve stillinger i kombination med privat praksis og tag ægtefællejobs seriøst.

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page