top of page

Sygehuse bør kunne sælge ydelser

Ethvert sygehus kan drives som en privat virksomhed, hvis vi tør tage springet. I en sådan struktur skal det være OK at behandle udenlandske patienter, sælge blodprøve-analyser, leje operationsstuerne ud om aftenen osv.

I dag må vi ikke behandle patienter fra udlandet, andet end hvis de ankommer til sygehuset og nærmest falder om ude foran skadestuen med en akut sygdom. Så skal vi selvfølgelig behandle patienten, men kun for det helt akutte. Der er på de danske sygehuse faktisk meget høj ekspertise af international standard indenfor forskellige områder, og vi kunne sagtens tiltrække patienter fra udlandet til disse specialiserede behandlinger. Andre steder i Verden dyrkes denne ”medical tourism” som en veletableret måde at tiltrække udenlandsk kapital. Der skiltes ligefrem med det på gaden og i lufthavnene i f.eks. Singapore og en række andre lande i Asien, og alle større Amerikanske hospitaler har et formaliseret kontor for denne aktivitet, hvor man hjælper kunderne udefra med rejse, ophold osv. Det er skørt, at vi ikke kan få lov til dette og dermed skabe noget indtægt og branding af det danske sundhedsvæsen.

Et andet eksempel er en afdeling, som har fået et specielt blodprøve analyseapparat, der kan lave nogle helt specielle analyser, som kun foretages et par andre steder i Nordeuropa. Der er lige nu ca. 9 måneders ventetid på at få lavet disse analyser pga. den meget ringe kapacitet, og hvorfor skulle vi ikke kunne få lov til at sælge disse blodanalyser til alle de enheder, som skulle have behov for dette?

På de store sygehuse når klokken passerer ca. 16, så går hospitalet nærmest i sleep-mode, og der står mere end 20 operationsstuer tomme i resten af aften- og nattetiden samt weekender. Det er selvfølgelig ikke rentabelt, og man kunne sagtens anvende disse operationsfaciliteter om aftenen til private. Dette kunne være privat praktiserende kirurger, og man kunne sågar oprette ”private wings”, ligesom man har det mange steder i udlandet.

Så alt i alt trænger vi til at ”ryste posen” lidt. Hvorfor ikke udnytte alle de dygtige folk vi har i systemet og vores fantastiske faciliteter til at skaffe noget konkret indtægt til landet? Afsted!

(Aktuelle tekst er forfattet som kandidat til RV17 og KV17, og ikke som ansat i Region Hovedstaden).

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page