top of page

Speciallægepraksis

Speciallægepraksis er et udpræget Østdansk fænomen, men bør udbredes til hele landet. På Sjælland foretages en lang række behandlinger i speciallægepraksis, hvorimod en del af disse indgreb i resten af landet foregår på sygehusene.

Speciallægepraksis leverer en billigere behandling, end hvis den foregår på sygehuset, og det er derfor en model, som sagtens kan tåle massiv udbredelse nationalt. Speciallægerne leverer høj kvalitet og med meget kort ventetid. Patienten kan derfor hurtigt få stillet en diagnose og modtage behandling.

Speciallægepraksis er ligesom almen praksis en lidt underlig hybrid mellem en privat virksomhed og en offentligt kontrolleret indtægtsside. Der er således et loft over, hvor meget man må omsætte for, mens lægen selv ejer sin praksis.

Hvis man organiserer området i alle dele af landet med en massiv dækning med speciallægepraksis, vil man måske få svært ved at skaffe nok interesserede speciallæger, som har lyst og mod til at blive selvstændig erhvervsdrivende. Man kan derfor overveje en model, hvor disse praksis’er ejes af andre, og speciallægen så bliver ansat. Lad os se på det med friske øjne og bevare fokus på målet. Målet er at patienterne skal få bedst mulige behandling, som er hurtig og til billig pris. Dette kan netop opnås ved at udvide speciallægepraksis til at dække hele landet.

(Aktuelle tekst er forfattet som kandidat til RV17 og KV17, og ikke som ansat i Region Hovedstaden).

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page