top of page

Almen praksis

Almen praksis er en lidt underlig hybrid af offentligt styret privat virksomhed. Lægen ejer sin egen virksomhed, men indtægten er dikteret af det offentlige. Man har derfor som alment praktiserende læge begrænsede muligheder for at skrue på indtægtssiden i sin virksomhed (sin praksis).

Overordnet set skal man definere, hvad det er, samfundet har brug for. Vi har brug for lægedækning med almen praksis i hele landet og selvfølgelig med kvalificerede folk. Det sidste er på plads, men der er udfordringer visse steder i landet med at få alment praktiserende læger. Så hvordan kan vi løse dette?

Der er nu indgået en aftale, så der kan være forskel på lønnen afhængig af "tyngden" af patienterne i en praksis, samt afhængig af placeringen af klinikken. Dvs. en praktiserende læge med specielt belastede patienter eller med en beliggenhed et sted, hvor der er stor risiko for kommende mangel på praktiserende læger, kan tjene en højere løn end andre praktiserende læger.

Jeg tror dog ikke, at differentieret løn afhængig af placering er den eneste mulighed for at løse det. Der er givetvis mange, som gerne vil arbejde i almen praksis, men som ikke har tid, mod eller lyst til at drive deres egen virksomhed. Man kunne i stedet lade de praktiserende læger være ansat i lægehuse ejet af andre. Dette kan være staten, regionerne (indtil de forsvinder), kommunerne, en hvilken som helst privat virksomhed, andre praktiserende læger eller sågar ikke-lægelige enkelt-personer. Jeg er sikker på, at mange vil være glade for det uforpligtende i at være ansat fremfor at være virksomhedsejer.

Staten bør diktere den geografiske spredning for at sikre lægebetjeningen i yderområder. Dette gælder specielt, når der bliver længere til de nye store sygehuse, og der bør være mulighed for at behandle småskader i disse lokale lægehuse.

Lønnen til den ansatte alment praktiserende læge bør svare til lønnen for en speciallæge på et sygehus – hverken mere eller mindre. Hvis man ejer sin egen praksis, er det dog naturligt med en højere indtjening, da der skal dækkes en masse omkostninger og risiko.

(Aktuelle tekst er forfattet som kandidat til RV17 og KV17, og ikke som ansat i Region Hovedstaden).

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page