top of page

Sundhedsplatformen risikerer at sende patienterne til privathospitaler

Sundhedsplatformen har medført en reduceret produktion, dvs. man kan se færre patienter i ambulatorierne sammenlignet med før indførelsen af dette IT system. Når man ikke kan se patienterne i den udstrækning man burde, så vil ventetiden på de ambulante besøg blive forlænget. Dette er simpel logik.

Der er behandlingsgaranti i Danmark, og ved for lange ventetider har patienten krav på behandling på et privathospital på det offentliges regning. Konsekvensen af indførelsen af Sundhedsplatformen med deraf reduceret ambulant aktivitet er derfor, at flere patienter nødvendigvis må sendes til privathospitalerne, hvis de ikke accepterer den længere ventetid. Det vil være interessant at se nogle tal for dette.

Inddragelse af privathospitaler pga. overgang til et nyt IT system vil samlet set øge udgifterne, idet omkostningerne til lønninger er uændrede i den offentlige sektor, fordi produktionen falder efter indførelse af Sundhedsplatformen. Disse udgifter er vist ikke med i regnestykket, når der fremlægges udgifter ved overgang til Sundhedsplatformen…

(Aktuelle tekst er forfattet som kandidat til RV17 og KV17, og ikke som ansat i Region Hovedstaden).

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page