top of page

Sundhedsplatformen har alvorlige konsekvenser for arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøet er lidende efter indførelsen af Sundhedsplatformen. Overlægeforeningen har gennemført en undersøgelse ca. et halvt år efter indførelsen på Herlev/Gentofte Hospital.

Denne viser, ret skræmmende, at 48 procent af overlægerne kun sjældent eller aldrig har tid nok til deres arbejdsopgaver, at 54 procent altid eller ofte kommer bagud med arbejdet, at 48 procent er i konstant tidspres, hvilket er til stor gene, og at 29 procent føler sig i ringe, eller meget ringe grad motiveret og engageret i deres arbejde.

Hele 97 procent oplever besværligheder med IT-systemer i forhold til udførelse af det daglige arbejde (dette er Sundhedsplatformen). Og måske det vigtigste: 79 procent har noget eller meget ringere arbejdsglæde i dag i forhold til for et år siden, dvs. før indførelsen af Sundhedsplatformen.

Der er en række eksempler på ældre overlæger, som vælger at lade sig pensionere pga. indførelsen af Sundhedsplatformen, og denne store ekspertise er et tab, som kunne have været undgået. En hurtig rundspørge blandt kollegerne bevidner, at mange har øjnene åbne efter andre jobtilbud, og viser der sig en egnet stilling, så vil mange overveje grundigt, om de skal blive i Region Hovedstaden.

(Aktuelle tekst er forfattet som kandidat til RV17 og KV17, og ikke som ansat i Region Hovedstaden).

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page