top of page

Den allerstørste offentlige IT-skandale nogensinde!

Du tænker måske på de tidligere skandaler om IT systemer fra SKAT, politiet eller andre sager fra de sidste 10 år, men det er intet i sammenligning med den såkaldte Sundhedsplatform (SP).

SP er et IT-system, som er indkøbt af Region Hovedstaden og Region Sjælland, og som udrulles i løbet af 2016 og 2017. SP er et IT-system, som samler de fleste oplysninger om patienten i en enkelt log-on, dvs. et program, som indeholder journalnotater, blodprøvesvar, diverse henvisninger m.v. Programmet anvendes på en del hospitaler i udlandet med størstedelen i USA. Programmet er amerikansk og udviklet netop til dette hjemmemarked, hvor afregning af ydelser selvsagt er vigtigt. Når man anvender programmet, selv efter en dansk tilpasning, er det oplagt, at det ikke er designet til danske forhold. Skærmbillederne er særdeles komplicerede, og man kan meget nemt miste overblikket.

Argumenterne for at overgå til SP har været, at vi tidligere i Region Hovedstaden havde en række forskellige systemer, så man skulle skifte fra det ene system til det andet, afhængig af om man skulle se journalnotater, blodprøvesvar, røntgenbeskrivelser eller andet. Flere af disse forskellige systemers funktioner er integreret i SP, men på ingen måde alle. Det er derfor stadig nødvendigt at hoppe mellem flere systemer for at varetage en fuld behandlingsseance af en patient. Det er dog en gåde, hvorfor Region Sjælland er gået med, idet man her anvender en velfungerende elektronisk patientjournal, hvor alle disse funktioner er fint integrerede.

Et andet argument har været såkaldt tidstro dokumentation. Dette betyder, at journalen skrives samtidig med, at lægen ser patienten. Det har været fremlagt som et sikkerhedsproblem, hvis man først får skrevet journalnotatet senere af en sekretær, efter det er dikteret af lægen, eller at blodprøverne først bestilles, efter de er ordineret. Der mangler dog dokumentation for, at der har været sådanne sikkerhedsproblemer tidligere. Det er givet, at en samtidig betjening af computersystemet af den behandlende læge naturligvis vil medføre betydelig forsinkelse i selve patient/læge kontakten, og at lægen overtager arbejdsopgaver, som tidligere er varetaget af andre faggrupper.

Og nu gives der såmænd dispensation til en del læger, så de alligevel kan diktere specielle notater og breve til andre instanser, og dette skrives så efterfølgende af en sekretær. Det ene argument efter det andet falder til jorden…

(Aktuelle tekst er forfattet som kandidat til RV17 og KV17, og ikke som ansat i Region Hovedstaden).

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page