top of page

5-års regel bliver til 6-års regel

Man har i Folketinget besluttet at ændre den såkaldte 5-års regel til en 6-års regel. Det handler om, hvor lang tid der må gå, før en nyuddannet læge skal påbegynde deres såkaldte hoveduddannelse.

Hoveduddannelsen er det målrettede ansættelsesforløb, som leder til en anerkendelse som speciallæge. Reglen handler om, hvor mange år, der maksimalt må gå fra den første ansættelsesdag i den såkaldte kliniske basisuddannelse (KBU), til man begynder sin hoveduddannelse. Efter Universitetsuddannelsen som cand.med. tilbydes lægerne i Danmark et KBU-forløb på 1 år. Herefter tager man typisk ansættelse i en introduktionsstilling af 1 års varighed og evt. flere efterfølgende introduktionsstillinger, indtil man finder det kliniske speciale, som man ønsker at uddanne sig til speciallæge i. Reglen om en tidsbegrænsning fra starten på KBU til starten på hoveduddannelsen handler om at presse lægerne til en hurtigere uddannelse til speciallæge, så man hurtigere kan få glæde af dem i speciallægestillinger på hospitalerne og i almen praksis.

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at det kan dreje sig om op mod 150 læger, som vil falde for den hidtidige 5-års frist og derved aldrig vil kunne blive speciallæger i Danmark. Hertil kommer 123 læger som p.t. er udenlands, og det er derfor uvist, om de vender tilbage til Danmark for at uddanne sig til speciallæger. Alt i alt er det et betydeligt antal læger, som vi potentielt kan ”miste” i Danmark ved at bibeholde en tidsfrist for, hvor lang tid der må gå fra lægeeksamen til påbegyndelse af den efterfølgende såkaldte hoveduddannelse. Samfundet har bekostet en dyr uddannelse på disse læger, og det er derfor ”helt i skoven”, at man ikke lader dem uddanne sig færdig til speciallæger i almen medicin eller et klinisk hospitals-speciale.

I bund og grund er en tidsfrist som den skitserede forkert. Det handler om, at man som uddannet læge må have frihed til at tilrettelægge sit karriereforløb på en måde, som bedst passer ind i ens privatliv og ambitioner. Og husk at disse læger typisk arbejder i forskellige lægestillinger i landet i denne ventetid, så de er ikke inaktive. Der kan være mange årsager til at udskyde starten på en hoveduddannelse i nogle år, og dette er ret beset ikke noget, som andre skal blande sig i. Konsekvensen af en sådan tidsfrist er, at man mister nogle uddannede læger, som aldrig kan blive speciallæger, og dette er ærgerligt for Danmark.

Det er selvfølgelig positivt, at 5-års reglen bliver til en 6-års regel, men i bund og grund skulle tidsfristen afskaffes fuldstændigt.

(Aktuelle tekst er forfattet som kandidat til RV17 og KV17, og ikke som ansat i Region Hovedstaden).

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page