top of page

Regionerne skal nedlægges

Hvordan kan man være kandidat til Regionrådsvalget, og så samtidig mene, at regionerne skal nedlægges? Det kan virke selvmodsigende, men selvfølgelig kan man ikke bare melde sig ud af samfundet og sidde derhjemme med en fast holdning om, at regionerne skal nedlægges, og så kan man ikke deltage i regionalt arbejde.

Vi er nødt til at deltage i den aktuelle struktur for at få mest mulig indflydelse, og samtidig håbe, at der centralt, dvs. landspolitisk, arbejdes for en nedlægges af regionerne på et tidspunkt. I mellemtiden må vi få det bedste ud af det, og sørge for at holde udgifterne i ro i regionerne, så skatteborgernes penge ikke anvendes forkert.

Regionerne er et fordyrende, og i mange tilfælde helt unødvendigt mellemled i varetagelsen af de nuværende regionale opgaver. Når jeg siger nuværende regionale opgaver, så hentyder det til, at disse opgaver sagtens kan ligge et andet sted. Hvis vi laver tanke-eksperimentet, at regionerne nedlægges, så vil regionernes største opgaver, nemlig varetagelsen af sygehusfunktionen, skulle overgå til andre. Her kan man tænke sig en styrkelse af f.eks. Sundhedsstyrelsen, og at de enkelte sygehuse hver får en professionel bestyrelse, som kan sikre driften. Kvaliteten skal selvfølgelig overvåges, og dette gøres formentlig bedst centralt, dvs. hos enten ministeriet eller måske bedre hos Sundhedsstyrelsen. På tilsvarende vis kan de andre opgaver i de nuværende regioner sagtens overgå til instanser, som vi i forvejen har etableret i form af ministerier, styrelser og kommuner. Måske skal nogle kommuner være større end i dag, men dette kan jo sagtens lade sig gøre.

Overordnet set synes Danmark at være for lille et land til at have hele tre administrative lag, dvs. både kommuner, regioner og ministerier. I Region Hovedstaden er de administrative omkostninger eksploderet i regionernes levetid, og netop Region Hovedstanden er nok det bedste eksempel på, at udgifterne til arbejdet i administrationen af regionerne er for store. Der synes i hvert fald at være et helt oplagt alternativ.

(Aktuelle tekst er forfattet som kandidat til RV17 og KV17, og ikke som ansat i Region Hovedstaden).

Seneste blogindlæg
Arkiv
Sorter efter tags
bottom of page