top of page

PLATFORM

"Jeg har en ledende position i hospitalsvæsenet i Region Hovedstaden, men det er smertende at være vidne til de konstante nedskæringer på personalet til kerneydelsen (=varme hænder), mens administrationsudgifterne (=kolde hænder) vokser og vokser. Sundhedsplatformen er et andet vigtigt tema, og håndteringen af processen er et tegn på, at de administrative vaner i Region Hovedstaden er dårlige. Dette vil jeg gerne være med til at rette op på."
MÆRKESAGER TIL REGIONSVALGET
Regionens administrationsudgifter

Udgifterne til den centrale administration i RegionH er eksploderet, så det årligt koster 3 milliarder, sammenlignet med ca. 500 millioner i hver af de andre regioner. Dette skyldes bl.a., at administrationen selv definerer en del af deres opgaver, og dette er principielt forkert. Det skal være regionsrådet, som bestemmer, hvad der skal gøres, ikke administrationen selv.

1813

Det har været fatalt, at 1813 bemandes med ikke-læger, som ikke er uddannet i at fange symptomer på alvorlige sygdomme over telefonen. 1813 skal derfor re-organiseres, så speciallæger i almen medicin snakker med patienterne og foretager visitationen (ligesom i alle andre regioner i Danmark).

Sundhedsplatformen

Meget tyder på, at Sundhedsplatformen var et fejlkøb. Vi må derfor have en realistisk og uafhængig beregning (med ALT inkluderet) for, hvad det vil koste at køre videre med Sundhedsplatformen, og hvad det vil koste at skrotte den og gå over til f.eks. MidtEPJ.

ØVRIGE REGIONS-RELEVANTE EMNER
Skal der være brugerbetaling på sundhedsområdet?

Som udgangspunkt, nej tak. Vi betaler rigeligt i skat, så en brugerbetaling på sundhedsområdet skal følges af en markant skattenedsættelse, hvis det skal have gang på jord. Man kan overveje at indføre et konsultationsgebyr i primærsektoren, men jeg synes ikke om tanken, at det skal koste penge at komme på hospitalet. Al brugerbetaling skal dog kun overvejes, hvis administrationsudgiften ikke overstiger indtægten.

Skal hele afdelinger på offentlige hospitaler kunne drives af private virksomheder?

Nej, det støtter jeg ikke. De enkelte afdelinger på vores store sygehuse i regionen skal høre til den samlede hospitalsadministration, da der er et udtalt samspil mellem afdelingerne, og patienterne tit har berøring med flere samtidige specialer pga. multi-sygdom. Det vil derfor komplicere tingene unødigt ved forskellige "ejer-forhold" under samme tag.

I stedet kan man sagtens øge samarbejdet med private udbydere ved f.eks. at udleje operations-faciliteter m.v. om aftenen og i weekender, hvor mange kvadratmeter står gabende tomme.

Privathospitaler skal have mulighed for at udføre flere behandlinger for det offentlige sundhedsvæsen

Privathospitalerne og de offentlige sygehuse kan arbejde bedre sammen. Formålet er jo det samme, nemlig at give patienterne ordentlig diagnostik og behandling.

Det skal ikke koste penge at udeblive fra planlagte behandlinger på hospitalet

Hospitalernes patienter er oftest ret syge, og skal ikke belastes yderligere. Det kan forholde sig anderledes i primærsektoren eller i andre brancher, hvor klienterne ikke på samme måde er ramte af svær sygdom.

Regionerne skal nedlægges

Det er unødvendigt med både stat, regioner og kommuner i så lille et land.

Skal regionerne kunne opkræve skat?

Nej for de skal nedlægges.

Regionen skal ikke prioritere flere ressourcer til kollektiv trafik

Meget af den kollektive trafik kan privatiseres, så regionen bør som udgangspunkt ikke anvende flere penge på dette.

Færre men større sygehuse

Færre og større sygehuse giver en bedre samlet behandling til patienterne. Den lille ekstra transport for patienter og personale er en bagatel i sammenligning med kvalitetsløftet ved at have færre enheder.

Offentlige myndigheder skal lettere kunne ​​udveksle personlige sundhedsoplysninger om patienterne

Ja bestemt. Det er til patienternes bedste.

Er det muligt at spare penge i sundhedsvæsnet, uden at det går udover kvaliteten?

Ja man kan spare på administrationen og alle de mange kolde hænder, som er ansatte både centralt og på hospitalerne. Jeg går ind for, at en sådan besparelse skal BLIVE i sundhedssystemet til flere varme hænder. Det bliver derfor en omrokering af midler, og ikke en samlet besparelse.

Mødre sendes hjem for hurtigt efter fødslen?

En fødsel er ikke en sygdom, så hvis det har været ukompliceret, kan man sagtens gå hjem. Ved komplikationer eller andre problemer skal man selvfølgelig kunne blive, til der er styr på tingene.

Skal Regionen altid købe den bedste sygehusmedicin uanset prisen?

Der er en grænse for, hvad vi kan betale. Der bliver nødt til at være en prioritering. Det er meget svært men nødvendigt.

Skal der flyttes penge til psykiatrien fra afdelingerne for fysisk syge patienter?

Der er ikke noget at tage af. Psykiatrien er uden tvivl nødlidende, men det er mange somatiske specialer bestemt også. Hvis vi kan skaffe yderligere midler ved en slankere administration, vil det også kunne tilgodese psykiatrien.

Personalet i sundhedssektoren skal have mulighed for at bære religiøs beklædning

Det er OK, hvis det ikke generer andre, og hvis det ikke kompromitterer principper om hygiejne. Det bør ikke styres centralt men være op til den enkelte arbejdsgiver (ligesom i det private erhvervsliv).

bottom of page