top of page

Jacob Rosenberg

Overlæge, professor
1) Regionsrådsmedlem (kons.),
Region Hovedstaden
2) 1. suppleant til kommunalbestyrelsen,
Frederiksberg Kommune
3) Kandidat til Europaparlamentsvalget
9. juni 2024

JacobRosenberg2018.jpg
Det_Konservative_Folkepartis_logo.svg.pn
Mærkesager til regionsvalg og kommunalvalg,
16. november 2021

1) Sundhedsplatformen:
En katastrofe for vores sundhedsvæsen - vi skal have en afviklingsplan, og det haster

Sundhedsplatformen er navnet på den elektroniske patientjournal på Sjælland, hvorimod Fyn og Jylland bruger et andet system kaldet MidtEPJ. Driften af Sundhedsplatformen koster 600-800 millioner om året, hvorimod driften af deres system i Region Midtjylland koster 74 millioner årligt. Region Syddanmark har for nylig købt MidtEPJ for 257 millioner, som dækker både køb og implementering, så man skal ikke have gået mange år i skole for at kunne se, at der vil være særdeles god økonomi i at droppe Sundhedsplatformen. Der er mange gode argumenter for at have et fælles nationalt system i stedet for de forskellige systemer i øst og vest. Sundhedsplatformen indebærer f.eks. , at en læge bruger to timer ved computerskærmen for hver en times patientkontakt, og dette er på ingen måde optimalt. Vi vil have lægerne og sygeplejerskerne ud til patienterne, så vi kan få meget mere sundhed for pengene. Indførelse af Sundhedsplatformen på Sjælland har medført en ringere patientbehandling med meget mindre patientkontakt, en myriade af potentielt livstruende medicineringsfejl, et dårligere arbejdsmiljø for personalet, og en mildest talt katastrofal økonomi. Der er ingen gode argumenter for at beholde Sundhedsplatformen, og jeg har i indeværende valgperiode og vil så afgjort også i næste valgperiode gøre alt, hvad jeg kan, for at overbevise de andre regionsrådsmedlemmer om, at vi må have en afviklingsplan for Sundhedsplatformen. Det kræver 21 mandater i regionsrådet at have flertal (der er 41 medlemmer i alt), og din stemme er derfor afgørende ved det kommende regionsvalg.

2) Sammenhæng:
Opgaveflytning fra regioner til kommunerne - vi skal have en sundhedsreform

Noget af det vigtigste de næste 4-5 år vil være en sundhedsreform, idet vi sender en aldrende og multi-syg befolkning tidligere hjem fra sygehusene fremover, og en række behandlinger vil naturligt flytte fra de højt specialiserede sygehuse til et endnu ikke eksisterende system i primærsektoren. Der skal være et system til at samle dem op i kommunerne, og det må og skal være i et bedre samarbejde mellem regioner og kommuner. Det er afgørende, at vi ikke bare afventer udviklingen, idet der så bliver tale om en opgaveglidning fremfor en opgaveflytning (fra regioner til kommuner). Ved opgaveglidning følger der ikke penge med, men det det gør der ved en opgaveflytning, og det er nødvendigt, at der følger økonomi eller regionalt finansieret aktivitet med til kommunerne, som skal opbygge et anderledes sundhedssystem, som kan varetage den videre behandling og pleje af patienterne efter udskrivelsen. Derfor skal vi have en sundhedsreform, som tager højde for denne nye situation. Supersygehusene bygges med færre sengepladser end i de hidtidige sygehuse (dette er et krav fra regeringen, for at de vil betale for byggerierne). Beslutningen og dermed konsekvensen af disse byggerier ligger derfor udenfor regionernes og kommunernes område, men det er ikke desto mindre her, at problemerne lander, når der ikke er plads til patienterne på sygehusene. Derfor skal der findes en løsning, og det haster. Vi arbejder intenst med denne problemstilling i Region Hovedstaden, og det indebærer blandt andet et forslag om 72 timers lægeligt behandlingsansvar efter udskrivelsen, men detaljerne er ikke endeligt afklarede. Dette tema optager meget af min tid, og vil naturligt strække sig et godt stykke ind i næste valgperiode.

3) Forebyggelse:
Hvorfor helbrede, når man kan forebygge

Mange sygdomme kan forebygges, og det er selvfølgelig det bedste, hvis man kan forebygge i stedet for at vente på, at patienten kommer til lægen/sygehuset med en alvorlig sygdom. Jeg sidder i Udvalget for Forebyggelse og Sammenhæng i Region Hovedstaden, og vi arbejder intenst med disse problemstillinger fra et regionalt perspektiv (sygehusene og de praktiserende læger). Imidlertid ligger en del af forebyggelsesindsatsen i kommunerne, og vi skal derfor have et meget tæt samarbejde mellem kommuner og regioner i de kommende år. Dette vil jeg arbejde for i den kommende valgperiode, hvis jeg bliver valgt. Vi har bl.a. gennemført en relativ simpel indsats mod rygning, hvor ny-indlagte patienter tilbydes hjælp til rygestop efter udskrivelsen ved en henvisning til et kommunalt rygestoptilbud, og dette har vist overraskende positive resultater. Vi er i øjeblikket i gang med en større handleplan for forebyggelse af overvægt blandt børn, unge og voksne, og selvom regionen har de bedste intentioner, kan det ikke gennemføres uden involvering af kommunerne i et tæt samarbejde. Det næste oplagte område kunne være forebyggelse af alkohol-relaterede skader.

Brug knapperne øverst til at navigere
bottom of page