18/11/2018

Dette er et centralt spørgsmål som ofte melder sig. Det private hospitalsvæsen i Danmark udgør kun i størrelsesordenen ca. 1% af den samlede DRG-produktion i landet (DRG = Diagnose Relaterede Grupper, og er den måde man afregner behandlinger og patientforløb i kroner)....

04/11/2018

I konstitueringsaftalen for Regionsrådet i Region Hovedstaden har man besluttet at indlede forhandlinger med de praktiserende læger om en øget involvering i 1813 - Region Hovedstadens pendant til lægevagten. Der er udpeget en tværpolitisk forhandlingsdelegation fra Reg...

21/10/2018

Det har været fremme, anført af Kommunernes Landsforening, at der er for mange sygehuslæger og for få praktiserende læger. Man har derfor foreslået et ansættelsesstop på sygehusene og et øget fokus på praksissektoren. Hvis vi reducerer antallet af læger på sygehusene u...

02/09/2018

Den aktuelle debat om regionernes fremtid afføder et naturligt spørgsmål - nemlig hvad skal erstatte regionerne? Regionerne skal som sådan ikke erstattes men arbejdsopgaverne skal varetages af andre - og meget vigtigt: en del arbejdsopgaver skal slet ikke udføres fremo...

26/08/2018

Jeg mener, at det er unødvendigt med et ekstra administrativt lag mellem kommuner og staten. Det er selvfølgelig rart for staten, at man kan skyde skylden på regionerne, når det går dårligt, men det er ærlig talt lidt for letkøbt.

Der er flere årsager til, at regionerne...

28/04/2018

Det har nyligt været fremme, anført af Kommunernes Landsforening, at der er for mange sygehuslæger og for få praktiserende læger. Man har derfor foreslået et ansættelsesstop på sygehusene og et øget fokus på praksissektoren. Jeg har dog svært ved at følge denne tankega...

14/04/2018

Der er fortsat problemer med at overholde patienternes ret til udredning i Region Hovedstaden. Specielt indenfor børne- og unge-psykiatrien er situationen problematisk. I sidste kvartal af 2017 blev kun 47% af patienterne udredt indenfor garantiperioden i Region Hoveds...

31/03/2018

Ifølge DR er der store forskelle rundt i landet på tilbuddene om fødselsforberedelse, som spænder fra 2,5 til 10 timer. Dette har nedført en øget interesse for privat fødselsforberedelse med et stigende antal private udbydere. Formanden for Jordemoderforeningen mener i...

17/03/2018

Danske Regioner har besluttet et ansættelsesstop for speciallæger på fire store universitetshospitaler (Rigshospitalet Blegdamsvej/Glostrup, Herlev/Gentofte Hospital, Aarhus Universitetshospital og Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus). Formålet skulle være at...

10/03/2018

Der har været en del sager, hvor politikerne har følt sig fejl-informeret eller for lidt informeret af embedsmændene i Hovedstadsregionen. Dette er et alvorligt problem, for politikernes væsentligste adgang til informationer inden stillingtagen til politiske spørgsmål...

19/11/2017

RegionH har førertrøjen her...

Administrationsudgifterne til den centrale administration er nu 3 milliarder, 1,5 milliarder til CIMT (IT-funktionen), 1 milliard til Center for HR, og man kunne blive ved og ved i det uendelige. Trækker man en telefonliste for CIMT er der...

12/11/2017

Der har for nylig været en del i pressen om aflysning af hjerteoperationer på Rigshospitalet. Aflysning af en operation kan være særdeles traumatisk for patienten, både fysisk og ikke mindst psykisk. Problemets kerne er, at der mangler et incitament for hospitalet til...

09/11/2017

Der er angiveligt 100.000 udeblivelser uden afbud hvert år bare i Region Syddanmark, så det samlede tal på landsplan må være enormt. Det diskuteres derfor, om vi skal indføre pjækkebøder, når en patient bliver væk uden afbud.

Udeblivelsesgebyr findes allerede hos en del...

05/11/2017

Jeg går ind for at DRG-afregningen skal afskaffes. Der bruges enorme summer bare på at ”passe systemet”.

Der bruges store midler administrativt til at lave selve beregningerne og afrapportere til alle implicerede parter. Herefter er der i de fleste større afdelinger per...

04/11/2017

Der er mangel på både jordemødre og fødselslæger, så det vil være meget mere oplagt at udvide de eksisterende enheder. Og hvad så, når der er et dårligt barn? Der er ingen børnelæger på Bispebjerg Hospital, og anæstesilægerne er (endnu) ikke vant til nyfødte. Så man ku...

Please reload

Seneste blogindlæg

11/11/2018

Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
Please reload

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg