18/11/2018

Dette er et centralt spørgsmål som ofte melder sig. Det private hospitalsvæsen i Danmark udgør kun i størrelsesordenen ca. 1% af den samlede DRG-produktion i landet (DRG = Diagnose Relaterede Grupper, og er den måde man afregner behandlinger og patientforløb i kroner)....

28/10/2018

Generel kan regionerne spare 10-15% af udgifterne ved at sende flere opgaver i udbud, og mængden af udbud fra regioner til private aktører er ifølge Dansk Industri for lille.

Der er dog betydelig større beløb at spare end de 10-15%, hvis vi ser på sundhedsydelser som f....

16/09/2018

En velfungerende Elektronisk Patientjournal (EPJ) er et absolut krav i et moderne sundhedsvæsen. EPJ udgør et af hovedområderne i samfundets digitalisering i Danmark.

I dag er der 4 forskellige EPJ-systemer i landet. Situationen præges især af 2 forhold: systemerne kan...

02/09/2018

Den aktuelle debat om regionernes fremtid afføder et naturligt spørgsmål - nemlig hvad skal erstatte regionerne? Regionerne skal som sådan ikke erstattes men arbejdsopgaverne skal varetages af andre - og meget vigtigt: en del arbejdsopgaver skal slet ikke udføres fremo...

26/08/2018

Jeg mener, at det er unødvendigt med et ekstra administrativt lag mellem kommuner og staten. Det er selvfølgelig rart for staten, at man kan skyde skylden på regionerne, når det går dårligt, men det er ærlig talt lidt for letkøbt.

Der er flere årsager til, at regionerne...

28/04/2018

Det har nyligt været fremme, anført af Kommunernes Landsforening, at der er for mange sygehuslæger og for få praktiserende læger. Man har derfor foreslået et ansættelsesstop på sygehusene og et øget fokus på praksissektoren. Jeg har dog svært ved at følge denne tankega...

16/11/2017

DR har et enormt arkiv med tidligere udsendt TV, men på trods af at DR er finansieret via licensmidler, så er dette arkivmateriale ikke offentligt tilgængeligt. Hvorfor ikke? De er da alle os licens-betalere, som ejer materialet, så hvorfor kan man ikke tilgå det?

I det...

06/11/2017

En del kommuner opkræver den såkaldte dækningsafgift på erhvervsejendomme. Det er en slags ejendomsskat for erhvervsejendomme svarende til den almindelige ejendomsskat på privat ejendom.

Problemet er dels, at det er en belastning for erhvervslivet og i sig selv af denne...

05/11/2017

Der er for nylig vedtaget en bred aftale om boligbeskatning, og dette har været diskuteret intenst i medierne. Det er helt naturligt, at aftalen diskuteres indgående, idet den kan være vanskelig at gennemskue pga. en række del-elementer med stigninger i satser, indefry...

02/11/2017

Som lønmodtager får man automatisk tilbageholdt feriegodtgørelsen, og disse penge som er optjent i et kalenderår kan hæves i det efterfølgende ferieår, som løber 1. maj – 30. april. Der er imidlertid noget rivende galt i systemet.

Man har selv ansvar for at hæve sine fe...

01/11/2017

Regeringen indførte per 1. oktober 2016 kontanthjælpsloftet. Formålet med dette var i bund og grund at flytte mennesker fra passiv forsørgelse til arbejdsmarkedet, hvis det overhovedet er muligt. Med andre ord kan modellen hjælpe med at skubbe arbejdsdygtige personer t...

08/10/2017

Regeltyrrani, en dysfunktionel Region Hovedstaden, en rigid nulfejlskultur og en nærmest stalinistisk ledelsesfilosofi. Og læg så til en central administration helt ude af kontrol. Dette er årsagen til at jeg stiller op til regionsvalget. Der skal i den grad ryddes op,...

Please reload

Seneste blogindlæg

11/11/2018

Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
Please reload

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg