31/10/2017

Antallet af sygehuse i Danmark kan fortsat reduceres, og det helt optimale vil være at lave store enheder, som betjener ca. 500.000 borgere pr. sygehus, dvs. 10-11 sygehuse i landet, og udover dette have nogle ganske få højt specialiserede sygehuse, som ikke tager akut...

30/10/2017

Ethvert sygehus kan drives som en privat virksomhed, hvis vi tør tage springet. I en sådan struktur skal det være OK at behandle udenlandske patienter, sælge blodprøve-analyser, leje operationsstuerne ud om aftenen osv.

I dag må vi ikke behandle patienter fra udlandet,...

29/10/2017

Speciallægepraksis er et udpræget Østdansk fænomen, men bør udbredes til hele landet. På Sjælland foretages en lang række behandlinger i speciallægepraksis, hvorimod en del af disse indgreb i resten af landet foregår på sygehusene.

Speciallægepraksis leverer en billiger...

28/10/2017

Almen praksis er en lidt underlig hybrid af offentligt styret privat virksomhed. Lægen ejer sin egen virksomhed, men indtægten er dikteret af det offentlige. Man har derfor som alment praktiserende læge begrænsede muligheder for at skrue på indtægtssiden i sin virksomh...

27/10/2017

I den centrale administration i Region Hovedstaden er der omkring 700-800 medarbejdere, og det er klart, at disse personer på en eller anden måde skal retfærdiggøre deres job. Herved sidder de og finder på forskellige projekter og registreringer, som sendes videre ned...

26/10/2017

I Region Hovedstaden har man ca. 55.000 behandlingsvejledninger. Heraf er der bare på Rigshospitalet hele 900 vejledninger om behandling med antibiotika. Vejledningsjunglen har således taget fuldstændig overhånd, og det er helt umuligt i hverdagen at bevare et nogenlun...

25/10/2017

Politikkerne i Regionsrådet må føle sig taget ved næsen i denne sag, idet de har været præsenteret for et glansbilledlignende scenarie omkring Sundhedsplatformen.

De samlede omkostninger og konsekvenser har på ingen måde været fremme i forløbet, og beslutningen om indkø...

24/10/2017

Sundhedsplatformen har medført en reduceret produktion, dvs. man kan se færre patienter i ambulatorierne sammenlignet med før indførelsen af dette IT system. Når man ikke kan se patienterne i den udstrækning man burde, så vil ventetiden på de ambulante besøg blive forl...

23/10/2017

Indførelsen af Sundhedsplatformen har på alle hospitaler i Verden medført en produktionsnedgang. Enkelte steder har man formået af komme op på fuldt niveau efter en længere periode, men der er sågar historier om massive afskedigelser og næsten konkurs hos flere af de s...

22/10/2017

Sundhedsplatformen kan risikere at reducere kvaliteten af det kliniske arbejde og være direkte sundhedsskadeligt for de ansatte.

Der er helt klart en fornemmelse hos lægegruppen, at kvaliteten af behandlingen falder ved indførelsen af Sundhedsplatformen. Dette er selvfø...

21/10/2017

Indkøb af systemet og den initiale uddannelsesaktivitet har kostet 2,7 milliarder kroner. Dette kan måske i ens egen lille husholdning være svært at forholde sig til, men det er penge, som vi selv har betalt i skat, og som afgjort kunne have været brugt bedre.

Imidlerti...

20/10/2017

Arbejdsmiljøet er lidende efter indførelsen af Sundhedsplatformen. Overlægeforeningen har gennemført en undersøgelse ca. et halvt år efter indførelsen på Herlev/Gentofte Hospital.

Denne viser, ret skræmmende, at 48 procent af overlægerne kun sjældent eller aldrig har ti...

19/10/2017

Der er en række negative konsekvenser af indførelsen af Sundhedsplatformen, og det væsentligste er formentlig, at lægegruppen overtager en række arbejdsopgaver, som tidligere er varetaget af andre faggrupper, specielt sekretærgruppen.

Med Sundhedsplatformen skal lægen s...

18/10/2017

Du tænker måske på de tidligere skandaler om IT systemer fra SKAT, politiet eller andre sager fra de sidste 10 år, men det er intet i sammenligning med den såkaldte Sundhedsplatform (SP).

SP er et IT-system, som er indkøbt af Region Hovedstaden og Region Sjælland, og so...

17/10/2017

Kravene til registrering og dokumentation er fuldstændig vanvittige på sygehusene. Alle de indsamlede data anvendes slet ikke i tilstrækkelig grad bagefter og opfattes derfor som spild af tid. Hvorfor er det indført?

Jeg tror, at de to væsentligste årsager er den eksplo...

Please reload

Seneste blogindlæg

11/11/2018

Please reload

Arkiv
Please reload

Sorter efter tags
Please reload

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg