Jacob Rosenberg

Overlæge, professor

Regionsrådsmedlem (C)

Region Hovedstaden

Mærkesager

1) Det skal kunne betale sig at arbejde

Det betyder, at det altid skal kunne betale sig at arbejde, så der er flere penge til dig selv, hvis du gør en ekstra indsats. Skatten må derfor reduceres, og det skal altid være markant bedre lønnet at have et arbejde end at være på understøttelse eller kontanthjælp. Erhvervslivet skal have færre restriktioner og regler. Bureaukratiet skal reduceres så meget som overhovedet muligt. Jeg går endvidere ind for en markant reduktion i selskabsskatten. Dels vil vi kunne gøre det lettere for små og nye firmaer at vokse, og dels vil det kunne lokke udenlandske større firmaer til at etablere sig i Danmark.

2) Et bedre sundhedsvæsen

Vores nuværende sundhedsvæsen er præget af for mange kolde hænder og for få varme hænder. Opgaverne vokser år for år med nye behandlinger, og fordi vi bliver ældre, så vi har brug for flere varme hænder. Hvis man går drastisk til værks og omlægger opgaverne til mindre bureaukrati administration, vil vi have råd til at gøre det endnu bedre for patienterne. Der skal en større oprydning til. Det er afgørende at styrke primærsektoren (de alment praktiserende læger - familielægen), da den borgernære behandling og ikke mindst forebyggelse er mere rationel end at vente på, at patienten bliver alvorligt syg og skal indlægges.

3) Socialpolitik og sikring ved lav indkomst

Det er i dag alt for vanskeligt og omstændeligt at blive tilkendt førtidspension. Det skal der ændres på. Dem der kan arbejde skal arbejde – også selvom det kun er få timer om ugen. Er man uarbejdsdygtig, skal man have førtidspension og ikke blive sendt til utallige ligegyldige arbejdsprøvninger og undersøgelser. Det kan gøres bedre end i dag. Danmark er kendt for at tage sig af de svageste, og det skal vi selvfølgelig blive ved med. Ingen må sulte i Danmark, og vi skal have bedre fokus på udsatte børn. De allerfattigste kommuner i landet skal støttes af de rigeste, men den nuværende udligningsordning er gået for vidt.

Brug knapperne øverst til at navigere

LINKS

  • Facebook Clean Grey
  • Twitter Clean Grey
  • LinkedIn Clean Grey
  • YouTube Clean Grey

© 2020

 Jacob Rosenberg