Jacob Rosenberg

Overlæge, professor

Regionsrådsmedlem (C)

Region Hovedstaden

Det_Konservative_Folkepartis_logo.svg.pn
Mærkesager

1) Opgaveflytning fra regioner til kommunerne - vi skal have en sundhedsreform

Noget af det vigtigste de næste 4-5 år vil være en sundhedsreform, idet vi sender en aldrende og multi-syg befolkning tidligere hjem fra sygehusene fremover, og en række behandlinger vil naturligt flytte fra de højt specialiserede sygehuse til et endnu ikke eksisterende system i primærsektoren. Der skal være et system til at samle dem op i kommunerne, og det må og skal være i et bedre samarbejde mellem regioner og kommuner. Det er afgørende, at vi ikke bare afventer udviklingen, idet der så bliver tale om en opgaveglidning fremfor en opgaveflytning (fra regioner til kommuner). Ved opgaveglidning følger der ikke penge med, men det det gør der ved en opgaveflytning, og det er nødvendigt, at der følger økonomi med til kommunerne, som skal opbygge et anderledes sundhedssystem, som kan varetage den videre behandling og pleje af patienterne efter udskrivelsen. Derfor skal vi have en sundhedsreform, som tager højde for denne nye situation. Supersygehusene bygges med færre sengepladser end i de hidtidige sygehuse (dette er et krav fra regeringen, for at de vil betale for byggerierne). Beslutningen og dermed konsekvensen af disse byggerier ligger derfor udenfor regionernes og kommunernes område, men det er ikke desto mindre her, at problemerne lander, når der ikke er plads til patienterne på sygehusene. Derfor skal der findes en løsning, og det haster.

2) Et mindre bureaukratisk sundhedsvæsen

Vores nuværende sundhedsvæsen er præget af for mange kolde hænder og for få varme hænder. Opgaverne vokser år for år med nye behandlinger, og fordi vi bliver ældre, så vi har brug for flere varme hænder. Hvis man går drastisk til værks og omlægger opgaverne til mindre bureaukratisk administration, vil vi have råd til at gøre det endnu bedre for patienterne. Der skal en større oprydning til. Det er afgørende at styrke primærsektoren (de alment praktiserende læger - familielægen), da den borgernære behandling og ikke mindst forebyggelse er mere rationel end at vente på, at patienten bliver alvorligt syg og skal indlægges.

3) Socialpolitik og sikring ved lav indkomst

Det er i dag alt for vanskeligt og omstændeligt at blive tilkendt førtidspension. Det skal der ændres på. Dem der kan arbejde skal arbejde – også selvom det kun er få timer om ugen. Er man uarbejdsdygtig, skal man have førtidspension og ikke blive sendt til utallige ligegyldige arbejdsprøvninger og undersøgelser. Det kan gøres bedre end i dag. Danmark er kendt for at tage sig af de svageste, og det skal vi selvfølgelig blive ved med. Ingen må sulte i Danmark, og vi skal have bedre fokus på udsatte børn. De allerfattigste kommuner i landet skal støttes af de rigeste, men den nuværende udligningsordning er gået for vidt.

Brug knapperne øverst til at navigere